Analýzy

Kontrola obsahu rozhlasového a televizního vysílání probíhá prostřednictvím monitoringu, který zajišťují analytici Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Monitoring je prováděn na základě interní koncepce, jejímž cílem je cyklická kontrola všech televizních a rozhlasových programů licencovaných Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Při volbě rozsahu a frekvence kontrolního monitoringu jsou zohledňovány jak technické prostředky šíření programu, tak divácký zásah jednotlivých programů. Monitoring je dále rovněž motivován diváckými a posluchačskými stížnostmi ke konkrétním odvysílaným pořadům.

Výstupem monitoringu jsou analýzy, které vyhodnocují, zda ve vysílání nedošlo k porušení zákona či licenčních podmínek. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se každoročně seznámí s desítkami analytických výstupů. Vybrané analýzy Rada zveřejňuje na svém webu.