Protikorupční opatření Rady
Na základě Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 schválené usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 přijala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání příslušná protikorupční opatření

Oznámení podezření na korupci

V souladu s Interním protikorupčním programem Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsou oznamovatelům podezření na korupci či zjištění korupčního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály Úřadu Rady.

Osobní podání v sídle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2 v úředních hodinách

Prostřednictvím schránky pro příjem listinných oznámení, která se nachází v sídle Rady ve 4. patře, mimo dosah kamerového systému.

Písemně na adresu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2 nebo elektronicky na adresu podatelna[zavináč]rrtv[tečka]gov[tečka]cz.

Oznámení podezření na korupci by mělo obsahovat zejména

  • identifikaci osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání, včetně všech zainteresovaných osob, popř. osob profitujících z takového jednání;
  • podrobný a souvislý popis možného korupčního jednání včetně časového sledu;
  • konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání;
  • případný požadavek na zajištění anonymity oznamovatele.