Smlouvy

Na tomto místě Rada zveřejnila na základě dopisu předsedy vlády ČR č.j. 3644/2015-KVÚ ze dne 4. března 2015 písemné smlouvy uzavřené po 1. dubnu 2015, jejichž smluvní stranou je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a na jejichž základě má dojít k plnění alespoň v hodnotě 50.000 Kč bez DPH.

Od 1. července 2016 Rada zveřejňuje smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv https://smlouvy.gov.cz

Smlouvy, které měla Rada povinnost zveřejňovat na základě jiných právních předpisů, jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Jejich aktuálních seznam je k dispozici zde: www.rrtv.cz/cz/static/aktuality/verejne-zakazky/index.htm

Mezi smlouvy, které se neuveřejňují, patří též pracovní smlouvy nebo jiné dohody o výkonu závislé práce, technické předlohy, návody, výkresy, projektové dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty a případné smlouvy, které by se dotýkaly činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti České republiky

 PDF
Výzkum mediální gramotnosti osob, které lze charakterizovat jako zranitelné spotřebitele smlouva o dílo
Analýza vybraných pořadů ČT a ČR před krajskými a senátními volbami smlouva o dílo
překladatelské a tlumočnické služby rámcová smlouva
OfficeStd 2016 OLP NL Goverment objednávka
Aktualizace programového vybavení CODEXIS smlouva
kupní smlouva - server kupní smlouva
pořízení antivirového SW objednávka
smlouva o dílo - výměna podlahové krytiny smlouva o dílo
smlouva o zajištění jednorázové akce smlouva
smlouva o dílo - tiskařské služby smlouva o dílo
smlouva o dílo smlouva o dílo
smlouva o poskytování právní služby smlouva
OfficeStd 2016 OLP NL Goverment objednávka
parkovací karty pro Prahu 2 faktura
objednávka objednávka
PC komponenty objednávka
Počítače objednávka
smlouva o poskytování právní služby smlouva
analýza judikatury objednávka
switche objednávka
WiFi controller + 6x AP objednávka
servisní smlouva, multifunkční tiskárna servisní smlouva
Kupní smlouva, multifunkční tiskárna kupní smlouva
Produktová specifikace - PROFI INTERNET specifikace
Kupní smlouva - server kupní smlouva