Dotazy a stížnosti
Týká se Váš dotaz či stížnost
  • nedodržování televizního programu?
  • slovenštiny nebo nespisovné mluvy ve vysílání?
  • koncesionářských poplatků?
  • nekvalitního rozhlasového nebo televizního příjmu?
  • všechna témata

S touto problematikou Vám Rada bohužel nedokáže pomoci, neboť toto nespadá do její kompetence.

Kam se obrátit?
  • pro řešení nekvalitního nebo rušeného příjmu je kompetentním orgánem Český telekomunikační úřad. (www.ctu.cz)
  • ohledně nedodržování televizního programu, slovenštiny ve vysílání nebo nespisovné mluvy ve vysílání se prosím obraťte přímo na provozovatele vysílání.
  • pokud Vás zajímá cokoliv ohledně koncesionářských poplatků, obraťte se prosím na Českou televizi resp. Český rozhlas nebo přímo na jejich internetové stránky tvp.ceskatelevize.cz/poplatky/info.php resp. zis-ext.rozhlas.cz.
Naopak, Rada Vám může pomoci v těchto oblastech
Pokud Váš problém nebo dotaz nevyřešilo přečtení tohoto textu, můžete řádným vyplněním formuláře níže podat vlastní stížnost či dotaz.
Vložení nového podání
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa ulice:
 město:
 PSČ:
E-mail:
v případě vyplnění tohoto pole bude odpověď zaslána e-mailem
Telefon:
Fax:
Mobil:
Specifikace problematického pořadu / služby
Den a čas vysílání:
:
Název programu / služby: Přehled programů
Typ příjmu *:  
Stížnost
Předmět stížnosti:
Obsah:
Příloha:
maximální velikost souboru je 10MB
povolené typy souboru: pdf, odt, ods, odp, txt, rtf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, mpg, wav, mp2, mp3, wmv, wma, avi, mp4
Poučení

Podle ustanovení § 37 odst. 2 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Podle ustanovení § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je správní orgán povinen přijímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo věc odložil anebo že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

Vámi poskytnuté osobní údaje nám slouží k tomu, abychom Vám mohli sdělit, jak bylo s Vaší stížností/podnětem naloženo. Případně, abychom mohli zodpovědět Váš dotaz.

Vaše osobní údaje nepodléhají dalšímu zpracování z naší strany. Více informací o způsobu nakládání s osobními údaji v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání si můžete přečíst zde.

Ověření
údaje označené * je nutné vyplnit