Zákon o státní službě

Zákon o státní službě byl zveřejněn ve Sbírce zákonů České republiky dne 6. listopadu 2014 pod č. 234 a jeho plná účinnost nastala k 1. lednu 2015. Věcným garantem za implementaci zákona o státní službě je Ministerstvo vnitra – sekce pro státní službu.

https://www.mvcr.cz/sluzba/

Volná služební místa v Úřadu Rady
Volná místa