Právní stanoviska
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podle ustanovení § 5 písm. y) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v platném znění, vydává stanoviska, která vyjadřují právní názor Rady ve věcech náležejících do její působnosti podle zákona.