Judikáty
Vyhledávací podmínky
Datum rozhodnutí:
-
Žalobce / Stìžovatel:
Obsah:
Rok rozhodnutí:
Typ soudu:
Spisová znaèka:
Rok 2023
 Žalobce / StìžovatelObsahTyp souduSpisová znaèkaDatum rozhodnutí 
rozsudekEmporia Style Kft.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15. 8. 2023, č.j. 3A 82/2020, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Emporia Style Kft. proti rozhodnutí Rady ze dne 5. 5. 2020, RRTV/2019/780/rud (Emporia Style Kft./GALERIE/Klenot TV/16.7.2019/od 12:33 hodin - POKUTA 50 000 Kč - SOUDNÍ ŘÍZENÍ)Mìstský soud v PrazeRRTV/2019/780/rud15.8.2023
rozsudekRadiospol s.r.o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 3 As 77/2021-76 ze dne 16. června 2023, kterým byla zamítnuta kasační stížnost společnosti Radiospol s.r.o. proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 17 A 123/2020-83 ze dne 1. února 2021, kterým byla zamítnuta žaloba společnosti Radiospol s.r.o. proti rozhodnutí Rady sp. zn. 2014/242/zab, č.j. RRTV/13924/2020-str ze dne 11. srpna 2020, kterým Rada udělila společnosti Rádio Pálava s.r.o. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Břeclav město 2 93,2 MHz / 100 W, Hodonín město 91,4 MHz / 500 W a Kyjov 91,8 MHz / 100 W pro program Rádio Jih Cimbálka a zamítla žádost společnosti Radiospol s.r.o.NSSRRTV/2014/242/zab16.6.2023
rozsudekEmporia Style Kft.Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 15.6.2023, č. j. 15 A 119/2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Rady ze dne 2. září 2020, č. j. RRTV/13257/2020-kus (Emporia Style Kft. - KINO BARRANDOV - Klenot TV 28.4.2019 - zpracovatel - SOUDNÍ ŘÍZENÍ - POKUTA 100 000 Kč).Mìstský soud v PrazeRRTV/2020/281/kus15.6.2023
rozsudekTeva Pharmaceuticals CR, s.r.o.Rozsudek Nejvyššího správního soudu, č. j. 9 As 20/2022 - 45, ze dne 31. března 2023, kterým byla zamítnuta kasační stížnost Rady proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 1. 2022, č. j. 6 A 164/2019-50 (Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o./ Vibovit/Nova Cinema/1.9.2018/8:12:29 hodin/možné § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb.)NSSRRTV/2019/01/had30.3.2023
rozsudekSWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLCRozsudek Nejvyššího správního soudu č. j 8 As 265/2021-74 ze dne 21. března 2023, kterým byl zrušen rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2021, čj. 9 A 95/2018-93 a rozhodnutí Rady ze dne 23. 1. 2018, čj. RRTV/5990/2018-had, kterým byla uložena pokuta (Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC/Enzycol DNA/Televize Barrandov/1.7.2016/10:25:04/po vyjádření/možné porušení § 5d odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., dle čl. 7 odst. 3 a 4 písm. a) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011).NSSRRTV/2017/761/had21.3.2023
usneseníAllivictus s.r.o.Usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 69 Co 118/2022- 789, ze dne 17. 2. 2023, kterým se Rozhodnutí Městského soudu v Praze ze dne 25. ledna 2023, č. j. 69 Co 118/2022-782 opravuje tak, že namísto nesprávného označení formy rozhodnutí „Usnesení“ je správně „Rozsudek“ (o zaplacení částky 47 599 140 Kč s příslušenstvím, o odvolání obou účastníků proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 7. 2022, č. j. 28 C 21/2021-654)Mìstský soud v Praze2012/485/had/All17.2.2023
usneseníAllivictus s.r.o.Usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 69 Co 118/2022- 782, ze dne 25. 1. 2023, kterým se rozsudek soudu I. stupně ve výroku II. o věci samé ohledně příslušenství z částky 151 900 860 Kč zrušuje a v tomto rozsahu se řízení zastavuje, ohledně částky 24 075 640 Kč s příslušenstvím z této částky se potvrzuje, ohledně částky 23 523 500 Kč s příslušenstvím z této částky a ve výroku III. o nákladech řízení se zrušuje a v tomto rozsahu se věc vrací soudu I. stupně k dalšímu řízení (o zaplacení částky 47 599 140 Kč s příslušenstvím, o odvolání obou účastníků proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 7. 2022, č. j. 28 C 21/2021-654).Mìstský soud v Praze2012/485/had/All25.1.2023