Formuláře žádostí: Licence

K vyplnění formuláře použijte aktuální verzi aplikace Adobe Acrobat Reader. K bezplatnému stažení je k dispozici zde. V případě jiných aplikací nelze zaručit správnou funkčnost při vyplňování a ukládání.

Zemské digitální vysílání
Zemské analogové vysílání
Družicové vysílání
Družicové a kabelové vysílání
Prodloužení doby platnosti licence

Pro podání žádosti o transformační licenci k rozhlasovému vysílání použijte formulář žádosti o prodloužení doby platnosti licence k rozhlasovému vysílání s tím, že požadovaná doba platnosti licence je do 10. října 2025. Žádost o transformační licenci musí být podle ustanovení článku II bod 2 zákona č. 196/2009 Sb. doručena Radě v období od počátku 24. do konce 18. měsíce před pozbytím platnosti stávající licence. K žádosti dále musí být přiložen písemný závazek žadatele, že bude ve svém vysílání podporovat přechod na zemské digitální rozhlasové vysílání a na základě usnesení vlády o přechodu na zemské digitální rozhlasové vysílání ukončí analogové vysílání.

Kabelové systémy
Zvláštní přenosové systémy
Žádost o změnu