Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2014

VěcOdpověď
Žádost (doručena dne 18. prosince 2014 pod č.j. 11667/2014) – o poskytnutí informace, respektive analýzy pořadu materiál AO–OT/194/07, ve věci analýzy pořadu Poslední sezona, epizod 3/10 a 4/10. had/4686/2014
Žádost (doručena dne 12. prosince 2014 pod č.j. 11105/2014/P) – o poskytnutí informace, respektive žádost k obsahu vysílání, které však nebyla ani po výzvě blíže specifikována. RRTV/619/2015-had
Žádost (doručena dne 11. prosince 2014 pod č.j. 11010/2014) - o poskytnutí informace, jak Rada hodnotí poskytování služby TV4you. Žadateli bylo sděleno, že požadovaná informace nespadá do režimu zákona o svobodném přístupu k informacím, neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a budoucí rozhodnutí. KOZ/4677/2014
Žádost (doručena dne 5. prosince 2014 pod č.j. 10849/2014) – o poskytnutí informace o aplikaci zákona 159/2006 Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů. MEL/4360/2014
Žádost (doručena dne 4. prosince 2014 pod č.j. 10587/2014) – o poskytnutí informace, respektive žádost o poskytnutí adres provozovatelů televizního vysílání a dalších skutečností, které však nepatří do kompetencí činnosti Rady. had/4317/2014
Žádost (doručena dne 27. listopadu 2014 pod č.j. 10227/2014) – o poskytnutí informace, zda Rada již někdy uložila pokutu za správní delikt pro porušení povinnosti dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., případně v kolika a v jakých případech. DRD/4269/2014
Žádost (doručena dne 27. listopadu 2014 pod č.j. 10220/2014) – o poskytnutí informace ohledně reklamy na časopis č. 39/2013, jejímž zadavatelem byla pravděpodobně společnost BAUER MEDIA, v.o.s., IČ: 49709968, se sídlem Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5 – Smíchov a která byla pravděpodobně vysílána v období od 20. do 29. 9. 2013. DRD/4299/2014
Odpověď na žádost (doručena dne 26. listopadu 2014 pod č.j. 10163/2014) o poskytnutí informace, respektive o konkrétně vyjmenované dokumenty, s nimiž se Rada seznámila na svém 21. zasedání v roce 2014. DRD/4270/2014
Žádost (doručena dne 24. listopadu 2014 pod č. j. 10111/2014) - o poskytnutí informací - analýza vysílání programu RÁDIO IMPULS ze dne 19. 9. 2013 – odkaz na webové stránky Rady se zveřejněnou analýzou. JUM/4157/2014
Žádost (doručena dne 20. listopadu 2014 pod č.j. 10007/2014) – o poskytnutí informace, respektive konkrétně vyjmenovaných dokumentů, s níž se Rada seznámila na svém 19. a 20. zasedání v roce 2014. DRD/4141/2014
Žádost (doručena dne 11. listopadu 2014 pod č.j. 9727/2014) – o poskytnutí informace, respektive analýzy obchodních sdělení za měsíc červenec 2014, s níž se Rada seznámila na svém 17. zasedání v roce 2014. DRD/4011/2014
Žádost (doručena dne 3.11.2014 pod č.j. 9230/2014) o poskytnutí informací - analýza vysílání programu RÁDIO IMPULS ze dne 19. 9. 2013 JUM/3964/2014
Žádost (doručena dne 30. října 2014 pod čj. 9145/2014) – o poskytnutí informace, respektive zaslání Zprávy ze semináře evropské komise k transparentnosti vlastnických vztahů v médiích, se kterou se Rada seznámila na svém 19. zasedání v roce 2014. KOZ/3951/2014
Žádost (doručena dne 22. října 2014 pod č.j. 8988/2014) – o poskytnutí informace, respektive o konkrétně vyjmenované výsledky rešerše či monitoringu a analýzy, s nimiž se Rada seznámila na svém 17. a 18. zasedání v roce 2014. DRD/3745/2014
Žádost (doručena dne 17. října 2014 pod č.j. 8890/2014) – o poskytnutí informace, respektive stanoviska ve věci posouzení reklamy na přípravky NadraIN a NadraIN forte na růst a zpevnění prsů, spolu s přehledem dat vysílání uvedené reklamy. had/3620/2014
Žádost (doručena dne 2. října 2014 pod č.j. 8436/2014) – o poskytnutí informace, respektive výsledku a zdůvodnění šetření Rady ohledně předchozího podnětu žadatele (používání nekalých praktik při nabídce zboží). DRD/3587/2014
Žádost (zpracována dne 22. září 2014 pod č.j. 8144/2014) – o poskytnutí informace, respektive vysvětlení provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, o nějž Rada požádala na základě usnesení přijatého na svém 15. zasedání v roce 2014 a ve kterém žádala o vysvětlení, z jakého důvodu se v bloku věnovaném událostem na Ukrajině, odvysílanému dne 21. července 2014 v rámci pořadu Události na programu ČT1 a ČT24 od 19:00 hodin, nevěnoval tiskové konferenci ruského ministerstva obrany, na níž zazněly tvrzení týkající se ukrajinských baterií BUK na místě sestřelu a pohybu ukrajinského letounu v blízkosti sestřeleného letadla (a v rámci vyváženosti též reakci ukrajinské strany na zveřejnění daných tvrzení), když v dané relaci zároveň zveřejnil kontroverzní záběry údajného převozu protiletadlového raketového systému k ruským hranicím (s dovětkem, že je ruské ministerstvo obrany odmítá). Žádost žádala také o poskytnutí stanoviska Rady k tomuto vysvětlení daného provozovatele. RRTV/7/2015-DRD
Žádost (zpracována dne 22. září 2014 pod č.j. 8143/2014) – o poskytnutí informace, respektive vysvětlení provozovatele vysílání ČESKÁ TELEVIZE, s nímž se Rada seznámila na svém 15. zasedání v roce 2014 a ve kterém podal tento provozovatel vysvětlení, na základě jakých zdrojů byla ve zpravodajském příspěvku s názvem „Vzpomínka na sovětské vojáky“, který byl odvysílán v pořadu Události dne 9. 5. 2014, jenž je vysílán v čase od 19:00 hodin na programu ČT1, podána informace o tom, že „Na příchod sovětských vojáků téměř do svobodné Prahy před 69 lety se vzpomínalo i v české metropoli“. RRTV/6/2015-DRD
Žádost (doručena dne 8. září 2014 pod č.j. 7704/2014) – o poskytnutí informace, jakým způsobem byl vyřízen podnět na reportáž týkající se hospodaření města Třeboně, odvysílané v rámci pořadu Třeboňský týdeník dne 20. června 2014 v Třeboňské lázeňské Televizi. DRD/3228/2014
Žádost (doručena dne 5. září 2014 pod č.j. 7581/2014) o poskytnutí informace, zda může více provozovatelů vysílání provozovat vysílání svých programů pod stejným označením (názvem) programu. bar/3304/2014
Žádost (doručena dne 29. srpna 2014 pod č.j. 7423/2014) – o poskytnutí informace, respektive o seznamy provozovatelů převzatého vysílání v kabelových systémech za roky 2012, 2013 2014. KOZ/3236/2014
Žádost (doručena dne 6. srpna 2014 pod č.j. 6860/2014) – o poskytnutí informace, materiálu/rozboru Rady k pojmu „celoplošné vysílání“ v kontextu povinností zakotvených § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., s nímž se Rada seznámila na svém 14. zasedání v roce 2014. DRD/2858/2014
Žádost (doručena dne 4. srpna 2014 pod č.j. 6764/2014) – o poskytnutí informací z oblasti řízení informatiky pro účely výzkumu v oblasti státní správy. sle/2846/2014
Žádost (doručena dne 22. července 2014 pod č.j. 6219/2014) o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců RRTV, o počtu a celkové ploše kancelářských budov užívaných RRTV, o výši celkových nákladů na ostrahu a úklid, které firmy zajišťovaly ostrahu a úklid, jak byly vybrány (předložit kopie rozhodnutí o vítězi výběrových řízení, popř. kopie smluv), to vše za roky 2011, 2012 a 2013. KOD/2755/2014
Žádost (doručena dne 17. června 2014 pod č.j. 5190/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí Souhrnné zprávy o naplňování zákonných povinností plynoucích z ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. (hlasitost obchodních sdělení), s níž se Rada seznámila na svém 11. zasedání konaném dne 27. května 2014. DRD/2221/2014
Žádost (doručena dne 27. května 2014 pod č.j. 4402/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí shromážděných podkladů, na které odkazuje upozornění na porušení zákona č.j. DRD/3869/2013. DRD/2014/2014
Žádost (doručena dne 27. května 2014 pod č.j. 4400/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí shromážděných podkladů, na které odkazuje upozornění na porušení zákona č.j. DRD/1294/2014. DRD/2013/2014
Žádost (doručena dne 21. května 2014 pod č.j. 4269/2014) – o poskytnutí informace, respektive o sdělení, které osoby se podílely na zpracování podkladů pro Radu ve věci identifikátoru 0438(2014) a zda tyto osoby mají nějaký vztah k TOP 09 či k Jiřímu Pařízkovi, a o zaslání veškerých písemných podkladů, ze kterých Rada při rozhodování o zaslání žádosti o podání vysvětlení vycházela. DRD/1830/2014
Žádost (doručena dne 14. května 2014 pod č.j. 3817/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí podkladového materiálu, na jehož základě Rada na svém 18. zasedání konaném dne 4. a 5. října 2011 vydala upozornění, které bylo žadateli následně zasláno pod č.j. LOJ/3230/2011. DRD/1762/2014
Žádost (doručena dne 7. května 2014 pod č.j. 3625/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí podkladového materiálu, na jehož základě Rada na svém 7. zasedání konaném dne 1. dubna 2014 vydala upozornění, které bylo žadateli následně zasláno pod identifikátorem č. 0380(2014). DRD/1662/2014
Žádost (doručena dne 23. dubna 2014 pod č.j. 3205/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí vyjádření Volebního výboru k naplňování § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o němž informuje Tisková zpráva Rady z 8. Zasedání v roce 2014, a o žádost Rady o toto vyjádření. DRD/1469/2014
Žádost (doručena dne 9. dubna 2014 pod č.j. 2824/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí analýzy pořadu Beze stopy II (18), odvysílaného dne 13. března 2014 na programu NOVA a dne 14. března 2014 na programu Nova Cinema, a odpovědi Rady na žádost AK Erhartová Vítek ve věci vydání stanoviska vyjadřujícího právní názor Rady ohledně vysílání rozhlasové reklamy na elektronické cigarety, s nimiž se Rada seznámila na svém 7. zasedání v roce 2014. DRD/1279/2014
Žádost (doručena dne 8. dubna 2014 pod č.j. 2773/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí dopisu paní Věry Strnadové, č.j. 2024/2014, který byl Radě zaslán a týkal se výjimek z povinnosti titulkování a o kterém informovala tiskový zpráva ze 7. zasedání Rady v roce 2014. DRD/1257/2014
Žádost (doručena dne 7. dubna 2014 pod č.j. 2762/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí stížnosti, kterou Radě zaslalo Statutární město Ústí nad Labem ve spojitosti s možným porušením objektivního a televizního vysílání, a doplňujících informací k ní. DRD/1256/2014
Žádost (doručena dne 4. dubna 2014 pod č.j. 2681/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí materiálu o zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2013, který byl zmíněn v tiskové zprávě z 6. Zasedání Rady ze dne 18. Března 2014. DRD/1149/2014
Žádost (doručena dne 2. dubna 2014 pod č.j. 2565/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí zprávy o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích „Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice“, zprávy o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR a materiálu o zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením v roce 2013. DRD/1184/2014
Žádost (doručena dne 26. března 2014 pod č.j. 2337/2014) o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců RRTV a o způsobu zajištění funkcionality dohledového systému. KOD/1119/2014
Žádost (doručena dne 18. března 2014 pod č.j. 2206/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí přehledu plnění povinnosti podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. (skryté titulky) všemi povinnými subjekty v roce 2013. DRD/1011/2014
Žádost (doručena dne 12. března 2014 pod č.j. 2026/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí analýzy obchodních sdělení za prosinec 2013, s nimiž se Rada seznámila na svém 5. zasedání v roce 2014. DRD/942/2014
Žádost (doručena dne 19. Února 2014 pod č.j. 1442/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí kopie správního spisu týkajícího se řízení na základě podnětu na televizní reklamu na přípravek Decolen společnosti WALMARK, a.s. DRD/697/2014
Žádost (doručena dne 7. února 2014 pod č.j. 1056/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí vysvětlení společnosti CET 21 spol. s r.o. k žádosti Rady ze dne 25. června 2013. DRD/529/2014
Žádost (doručena dne 7. února 2014 pod č.j. 1061/2014) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí mediální analýzy pořadu „Impulsy Václava Moravce“. STR/539/2014
Žádost (doručena dne 30. ledna 2014 pod č.j. 826/2014) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí analýz zpřístupňování pořadů osobám se zrakovým postižením u ostatních provozovatelů vysílání (oproti žadateli CET 21 spol. s r.o.), s nimiž se Rada seznámila na svém 23. zasedání v roce 2013. DRD/446/2014