Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2013

VěcOdpověď
Žádost (doručena dne 18. prosince 2013 pod č.j. 12794/2013) – o poskytnutí informace, respektive Analýzy vývoje označení sponzora na programech ČT (stav k 10/2013), s níž se Rada seznámila na svém 22. zasedání konaném dne 3. prosince 2013. had/81/2014
Žádost (doručena dne 22. listopadu 2013 pod č.j. 11791/2013) – o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí analýzy problematiky vysílání reklamy na elektronické cigarety v rozhlasovém vysílání, s níž se Rada seznámila na svém 18. zasedání 2013, a o poskytnutí sdělení Asociace provozovatelů kurzových sázek ve věci šíření reklamy na poskytovatele herního portálu Pokerstars.net, s nímž se Rada seznámila na svém 19. zasedání 2013, a odpovědi na toto sdělení. DRD/5134/2013
Žádost (doručena dne 5. listopadu 2013 pod čj. 11016/2013/P) - o poskytnutí informací o judikatuře, týkající se přípustného zjednodušování v rámci zpravodajských pořadů). BUR/4811/2013
Žádost (doručena dne 1. listopadu 2013 pod č. j. 10976/2013) - o poskytnutí informací ve věci správních řízení vedených dle zákona č. 40/1995 Sb., které se týkají reklamy na doplňky stravy, léčiva a kosmetiku. had/4872/2013
Žádost (doručena dne 14. října 2013 pod čj. 10302) o zaslání informace o Etickém kodexu zaměstnanců Úřadu RRTV. MEL/4476/2013
Žádost (doručena dne 10. října 2013 pod čj. 10245) o poskytnutí seznamu všech uzavřených zakázek malého rozsahu za období 2008-2013 v oblasti ekonomického, finančního, personálního a právního poradenství. MEL/4617/2013
Žádost (doručena dne 9. října 2013 pod čj. 10153) o poskytnutí informace o způsobu zveřejňování rozdílných stanovisek a jejich počtu v roce 2012. STR/4461/2013
Žádost (doručena dne 16. září 2013 pod č.j. 9348/2013) – o poskytnutí informace, respektive vyjádření Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP), Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR) a Ministerstva kultury ČR k výkladu § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, se kterým se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání seznámila na svém 16. zasedání konaném dne 3. září 2013. DRD/4105/2013
Žádost (doručena dne 16. září 2013 pod č.j. 9387/2013) – o poskytnutí informace, zda se na Radu obrátil některý z orgánů zákonodárné či výkonné moci v souvislosti se stížnostmi pana Martina Michala, respektive jej zastupující advokátky Mgr. Jany Gavlasové, na způsob vyřízení jeho podnětů Radě ohledně práce zpravodajství provozovatelů vysílání FTV Prima, spol. s r.o. a CET 21 spol. s r.o., respektive o poskytnutí informace, který z orgánů se na Radu obrátil, a o zaslání související vzájemné korespondence Rady a tohoto orgánu. DRD/4119/2013
Žádost (doručena dne 11. září 2013 pod č.j. 9147/2013; doplněna dopisem doručeným dne 16. září 2013 pod č.j. 9349/2013) – o poskytnutí informace, respektive analýzy „otevřených titulků“ v pořadech vysílaných na programu ČT24 za rok 2012. DRD/4104/2013
Žádost (doručena dne 21. srpna 2013 pod čj. 8372) o zaslání informace ve věci podnětu k zahájení řízení o odebrání licence. bar/3823/2013
Žádost (doručena dne 21. srpna 2013 pod čj. 8372) o zaslání informace ve věci podnětu k zahájení řízení o odebrání licence. bar/4432/2013
Žádost (doručena dne 28. června 2013 pod čj. 6579/2013) – o poskytnutí informací, respektive mikroanalýzy, na jejímž základě požádala Rada provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o. o vysvětlení k rubrice Potravinový inspektor z pořadu Televizní noviny. DRD/3717/2013
Žádost (doručena dne 28. června 2013 pod čj. 6579/2013) – o poskytnutí informací, respektive mikroanalýzy, na jejímž základě požádala Rada provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o. o vysvětlení k rubrice Potravinový inspektor z pořadu Televizní noviny. DRD/2927/2013
Žádost (doručena dne 28. června 2013 pod čj. 6576/2013) – o poskytnutí informací, respektive o detailnější analýzu ke zprávě, že Rada požádala provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o. o vysvětlení k rubrice Potravinový inspektor z pořadu Televizní noviny. DRD/3716/2013
Žádost (doručena dne 28. června 2013 pod čj. 6576/2013) – o poskytnutí informací, respektive o detailnější analýzu ke zprávě, že Rada požádala provozovatele vysílání CET 21 spol. s r.o. o vysvětlení k rubrice Potravinový inspektor z pořadu Televizní noviny. DRD/2926/2013
Žádost (doručena dne 3. června 2013 pod čj. 5639) - o poskytnutí informací o kolektivních smlouvách. MEL/2451/2013
Žádost (doručena dne 24. května 2013 pod čj. 5366) o poskytnutí informace ve věci pořadu Music Game vysílaného na programu O („Óčko“) RUD/2430/2013
Žádost (doručena dne 22. května 2013 pod čj. 5237) o zaslání informace ve věci stížnosti posluchače na vysílání BBC bar/2458/2013
Žádost (doručena dne 14.května.2013, čj. 4920) o poskytnutí informací vztahujících se ke smlouvám uzavřených Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v období 1.1.2013 - 30.4.2013. BAH/2411/2013
Žádost (doručena dne 14.května.2013, čj. 4920) o poskytnutí informací vztahujících se ke smlouvám uzavřených Radou pro rozhlasové a televizní vysílání v období 1.1.2013 - 30.4.2013. BAH/2410/2013
Žádost (doručena dne 13. května 2013 pod čj. 4874) o zaslání informace ve věci případné žaloby proti rozhodnutí sp. zn. 2012/971/bar/BBC ze dne 19. 2. 2013 bar/2161/2013
Žádost (doručena dne 7. května 2013 pod čj. 4706) – žádost o poskytnutí záznamů reportáží, které se vztahují k situaci v obci Tavíkovice BUR/2104/2013
Žádost (doručena dne 23. dubna 2013, čj. 4196) o poskytnutí informací o nákladech a rozsahu hardware (dále jen „HW“) a software (dále jen „SW“) za roky 2010, 2011, 2012 BAH/2091/2013
Žádost (doručena dne 22. dubna 2013 pod čj. 4151) – dotaz, zda ze strany Rady byly v minulosti prověřovány podněty Martina Michala či jeho právní zástupkyně Mgr. Jany Gavlasové, směřované proti provozovateli vysílání FTV Prima, spol. s.r.o. v souvislosti s uveřejněním záběrů z policejních zásahů BUR/1898/2013
Žádost (doručena dne 3. dubna 2013 pod čj. 3469) - materiál Rešerše kriminálních seriálů v období 14.-20.1. a 11.-17.2.2013 BUR/1594/2013
Žádost (doručena dne 18. března 2013 pod čj. 3044) o informaci, zda a popřípadě kdy byla provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. vyznačena doložka právní moci na šesti rozhodnutích v žádosti blíže specifikovaných bar/1313/2013
Žádost (doručena dne 18. března 2013 pod čj. 3043) o informaci, zda a popřípadě kdy byla provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. vyznačena doložka právní moci na třech rozhodnutích v žádosti blíže specifikovaných bar/1312/2013
Žádost (doručena dne 12. března 2013 pod čj. 2783) o zaslání rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu s převodem obchodního podílu BRITISH BROADCASTING CORPORATION ve společnosti BBC Radiocom (Praha) s. r. o. na společnost Lagardere Active ČR, a. s. bar/1249/2013
Žádost (doručena dne 11. března 2013 pod čj. 2697) o informaci, kdy byla provozovateli BROADCAST MEDIA, s. r. o. vystavena osvědčení o kmitočtovém přídělu a kdo je vystavil bar/1169/2013
Žádost (doručena dne 11. března 2013 pod čj. 2696) o informaci, kdy byla provozovateli JUKE BOX, spol. s r. o. vystavena osvědčení o kmitočtovém přídělu a kdo je vystavil bar/1168/2013
Žádost (doručena dne 6. března 2013 pod čj. 2572) o zaslání deseti rozhodnutí v žádosti blíže specifikovaných a informace ČTÚ ve věci využívání kmitočtu 99,4 MHz o vyzářeném výkonu 800 W z vysílacího stanoviště Jihlava-Pávov provozovatelem Route Radio s. r. o bar/1135/2013
Žádost (doručena dne 5. března 2013 pod čj. 2527) - údaje o plnění § 32 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. - minim. procento se skrytými titulky + metodika výpočtu BUR/1132/2013
Žádost (doručena dne 4. března.2013, čj. 2434) o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za roky 2010-2012 BAH/1050/2013
Žádost (doručena dne 21. února 2013 pod čj. 2107) o zaslání sdělení Českého telekomunikačního úřadu čj. ČTÚ-254739/2012-613/II.vyř. ze dne 5. 2. 2013 bar/965/2013
Žádost (doručena dne 20. února 2013 pod čj. 2095) o zaslání rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/59/zab/Rou ze dne 5. 2. 2013, rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/327/zab/NON ze dne 5. 2. 2013, rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/397/zab/PSK ze dne 5. 2. 2013, rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/663/zab/Gam ze dne 5. 2. 2013 (čj. zab/703/2013), rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/663/zab/Gam ze dne 5. 2. 2013 (čj. zab/705/2013), rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/1033/zab/BRO ze dne 7. 2. 2013, rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/1101/zab/BOH ze dne 5. 2. 2013 a rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/1112/zab/JUK ze dne 5. 2. 2013 bar/1020/2013
Žádost (doručena dne 5. února 2013 pod čj. 1457) o zaslání rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/59/zab/Rou ze dne 8. 1. 2013 (čj. zab/132/2013), rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/59/zab/Rou ze dne 8. 1. 2013 (čj. zab/140/2013), rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/59/zab/Rou ze dne 8. 1. 2013 (čj. zab/142/2013) a rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/59/zab/Rou ze dne 8. 1. 2013 (čj. zab/146/2013) bar/693/2013
Žádost (doručena dne 5. února 2013 pod č.j. 1460) o zaslání informací o rozpočtu Rady za rok 2012. MEL/691/2013
Žádost (doručena dne 24. ledna 2013 č.j. 1068) o poskytnutí analytických materiálů, které byly Radou v letošním roce projednány ve věci stížností podaných Martinem Michalem a jeho právní zástupkyní Mgr. Janou Gavlasovou na provozovatele televizního vysílání FTV Prima, spol. s r.o. (Prima family) a CET 21 spol. s r.o. (Nova). BUR/440/2013
Žádost (doručena dne 21. ledna 2013 pod č.j. 826) o poskytnutí informací o hlasových a datových službách. MEL/595/2013
Žádost (doručena dne 10. ledna 2013 pod čj. 243) - o poskytnutí přehledu a plného textu všech pravomocných rozhodnutí o uložení sankce v souvislosti s léčivými přípravky používanými k očkování osob had/177/2013
Žádost (doručena dne 2. ledna 2013 pod čj. 79) o zaslání rozhodnutí Rady sp. zn. 2011/938/zab ze dne 18. 12. 2012 bar/634/2013
Žádost (doručena dne 2. ledna 2013 pod čj. 79) o zaslání rozhodnutí Rady sp. zn. 2010/321/dol/BME ze dne 18. 12. 2012 bar/458/2013
Žádost (doručena dne 2. ledna 2013 pod čj. 79) o zaslání rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/316/zab/COU ze dne 18. 12. 2012, rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/288/zab/PSK ze dne 18. 12. 2012 a rozhodnutí Rady sp. zn. 2012/326/zab/NON ze dne 18. 12. 2012 bar/181/2013
Žádost (doručena dne 2. ledna 2013 pod čj. 80) o meritorním rozhodnutí Rady o přidělení kmitočtu 97,6 MHz z vysílacího stanoviště Třebíč na 23. zasedání Rady. bar/182/2013