Úřední deska

22. května 2024 | Správní řízení

Dne 17. května 2024 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/5894/2024-vra) provozovatele LIN a.s., o ud… více >>

Dne 17. května 2024 byla Radě doručena žádost (č.j. RRTV/5894/2024-vra) provozovatele LIN a.s., o udělení předchozího souhlasu se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně stanov společnosti provozovatele. << méně

Zobrazit přiložený soubor

Aktuálně

30. května 2024 | Tisková zpráva

Tisková zpráva z 8. zasedání, konaného dne 28. 5. 2024 více

29. května 2024 | Zápis ze zasedání

Zápis ze 7. zasedání, konaného dne 14. 5. 2024 více

16. května 2024 | Tisková zpráva

Tisková zpráva ze 7. zasedání, konaného dne 14. 5. 2024 více

15. května 2024 | Zápis ze zasedání

Zápis ze 6. zasedání, konaného dne 16. 4. 2024 více

Nejhledanější

Ochrana osobních údajů

Etická linka

Oznámení

Kontakty Rady

Priority Rady

Povinně zveřejňované informace

2024

Informace pro poskytovatele AVMSnV a služeb platforem pro sdílení videonahrávek v souvislosti s ověřováním věku uživatelů služeb

Analýza zpřístupňování pořadů pro osoby se sluchovým a zrakovým postižením na programech České televize

2023

Regulace reklamy propagující potraviny a nápoje s vysokým obsahem tuků, soli a cukrů v kodexech samoregulačních organizací v rámci Aliance EASA

Konference RRTV – Média dětem, média s dětmi 2023

Naplňování akčních plánů § 6b zákona o AVMSnV - zpřístupňování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání osobám se sluchovým a zrakovým postižením

Doporučení poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání ke zpracování Akčních plánů zpřístupňování nabízených pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025

Doporučení provozovatelům jiného než celoplošného televizního vysílání ke zpracování Zaváděcích plánů zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025

Doporučení provozovatelům celoplošného televizního vysílání ke zpracování Akčních plánů zpřístupňování televizních pořadů pro osoby se sluchovým postižením a osoby se zrakovým postižením na období ode dne 1. července 2023 do dne 30. června 2025

2022

Povinná nejnižší programová nabídka – tzv. „must carry“

Konference RRTV – Média dětem, média s dětmi 2022

Studie Zkušenost dětí s médii a diverzitou

2021

Studie mediální gramotnosti osob starších 15 let z roku 2021

Zpráva EU o právním státu 2021

Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let z roku 2021

Rada se seznámila s připomínkami ERGA k návrhu Evropského Aktu o digitálních službách (ERGA Proposals Aimed at Strengthening the Digital Services Act With Respect to Online Content Regulation)

Rada se na svém 12. zasedání seznámila s Pokyny Evropské komise k posílení Kodexu zásad boje proti dezinformacím a se Zprávou ERGA – Zlepšování vztahů mezi signatáři Kodexu zásad boje proti dezinformacím a výzkumníky (Improving the relationships between Code of practice signatories and researchers).

Doplnění ke sdělení Rady provozovatelům převzatého vysílání ve věcí šíření programu CGTN

Sdělení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání provozovatelům převzatého vysílání ve věci šíření vysílání programu CGTN Europe

Rada se představuje

Ing. arch. Václav Mencl

předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 20.06.2023)

Doc. JUDr. Ing. Daniel Novák CSc.

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 05.09.2023)

Mgr. Milan Bouška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 20.06.2023)

Ing. Jiří Maceška

místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (od 20.06.2023)

Další členové Rady >>