Mgr. Milan Bouška
Milan Bouška
Osobní údaje
 • Narozen 6. 3. 1952 v Praze
 • Stav - ženatý - 3 děti

 • Politická příslušnost: nikdy jsem nebyl a nejsem členem žádné politické strany ani hnutí
Vzdělání vysokoškolské
 • 1973 - 1977 DAMU Praha, zakončeno státní zkouškou, přiznán titul magistr
Profesionální praxe
 • 2017 – 2021 zástupce ředitelky Státního fondu kinematografie
 • 2015 – 2021 tajemník náměstkyně ministra kultury a vedoucí koordinátor koordinačního orgánu pro digitalizaci rozhlasového spektra
 • 2009 - 2015 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - místopředseda
 • 2007 – 2009 Občanská demokratická strana - vedoucí mediální sekce HK ODS – tiskový mluvčí
 • 2004 – 2007 OSVČ - autorská a publicistická činnost pro ČRo 6 – parlamentní zpravodaj, dabingová činnost, režie reportáží pro kabelové televize, pedagogická činnost na VŠ Jana Ámose Komenského v Praze
 • 2003 – 2004 Správa Pražského hradu - tajemník ředitele SPH s pověřením vedení odd. nájemních vztahů a programové divize SPH.
 • 2002 – 2002 Česká televize - šéfredaktor publicistiky (na základě vítězství ve výběrovém řízení a vypracování koncepce rozvoje publicistiky ČT)
 • 1992 – 2002 Rádio Svobodná Evropa - senior editor – (vedoucí redaktor) se specializací na municipální a komunální politiku (1992 – 1994 Mnichov) Vedoucí redaktor pořadu Hlasy a ohlasy, který se zaměřoval především na život a práci v regionech. V letech 1992 – 1994 jsem měl trvalý pobyt ve Spolkové republice Německo.
 • 1991 – 1992 Český rozhlas Praha - vedoucí kulturního vysílání a politický komentátor Radiožurnálu (jeden ze zakladatelů zpravodajství Českého rozhlasu a spolutvůrce pořadu Kulturní týdeník)
 • 1989 – 1991 Československý rozhlas - redaktor-moderátor (zakládající redaktor vysílání OF, později Radiofóra)
 • 1988 – 1989 Středočeské divadlo Kladno - herec
 • 1986 – 1988 Krajské divadlo Kolín - herec
 • 1980 – 1984 Studio J. Trnky – Krátký film - animátor (souběh zaměstnaneckého poměru)
 • 1977 – 1986 Ústřední loutkové divadlo Praha - herec
Pedagogická činnost
 • 2005 – 2011 Univerzita J. A. Komenského - zást. ved. katedry Sociální a masové komunikace (přednášky zaměřené na žurnalistiku a reklamu v médiích)
Další činnost a údaje
 • 2004 Kurz managementu u společnosti Käser International
 • 1999 účast v konkurzu na Generálního ředitele Českého rozhlasu (postup mezi poslední dva kandidáty na základě vypracované koncepce, závěrečné hlasování 5:4 ve prospěch protikandidáta)
 • 1991 stáž v mnichovské centrále Rádia Svobodná Evropa se zaměřením na politický komentář a způsoby práce s informačními zdroji.
 • 1976 – dosud dabingová činnost - několik stovek dabingových rolí jak pro film a televizi, tak pro soukromé distributory
Ostatní
 • Jazyky: angličtina, němčina, ruština