Generování VS pro úhradu správních poplatků
Název žadatele  
Typ poplatku
 
E-mail pro zaslání VS*  
Kód pro ověření Captcha
* Jestliže vyplníte e-mailovou adresu, vygenerovaný VS Vám na ni bude zaslán. Pokud ji nevyplníte, bude pouze jednorázově zobrazen. Znovuzobrazení nebude možné!
Uvedená e-mailová adresa bude využita jednorázově pro zaslání vygenerovaného VS. Nebude žádným dalším způsobem zpracovávána. E-mail s vygenerovaným VS obdržíte do 15 minut. Pokud jej neobdržíte, nejprve prosím zkontrolujte složku s nevyžádanou poštou.

Poplatky obdržené bez variabilního symbolu a vazby na konkrétní žádost nejsou považovány za správní poplatky a RRTV je v souladu s platnými předpisy vrátí bez prodlení zpět plátci.