Doc. JUDr. Ing. Daniel NOVÁK, CSc.
Daniel NOVÁK
Osobní údaje
 • Narozen: 10. července 1952 v Praze
 • Povolání: vysokoškolský učitel, advokát
 • Bydliště: Praha
 • Stav: ženatý, tři děti
Pracovní zkušenosti
 • 1975-2000 řidič tramvají
 • 1977-1978 výrobní dispečer
 • 1978-1981 středoškolský učitel
 • od r. 1981 vysokoškolský učitel
 • 1991-1994 advokátní koncipient
 • od r. 1994 advokát
Vzdělání
 • 1971-1976 České vysoké učení technické, kybernetika
 • 1981-1983 Univerzita Karlova, vysokoškolská pedagogika
 • 1985-1987 České vysoké učení technické, učitelství odborných předmětů
 • 1986-1991 Univerzita Karlova, právo
 • 1989 vědecká hodnost
 • 1994 advokátní zkouška
 • 1998 habilitace
Další činnosti, zájmy
 • 1997-2005 Česká advokátní komora, Výbor pro výchovu advokátních koncipientů a advokátů, člen
 • 1999-2000 Ústřední volební komise České republiky, člen
 • od 2005 člen vědeckých výborů mezinárodních konferencí
 • od 2005 školitel v doktorském studiu
 • 2005-2006 Úřad vlády České republiky, Výběrová komise pro informování o evropských záležitostech, člen
 • od 2008 garant studijních programů v bakalářském a magisterském studiu
 • Autor nebo spoluautor cca 150 domácích či zahraničních publikací (celostátní učebnice a metodické příručky pro české a slovenské základní školy, středoškolská a vysokoškolská skripta, vysokoškolské učebnice, vědecké a odborné články v časopisech a sbornících, vědecké monografie a studie, osvětové příručky).