Vnitřní oznamovací systém Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání důsledně dbá na dodržování právních předpisů a etických a morálních hodnot. Za tímto účelem jsme zřídili vnitřní oznamovací systém, který je postavený na důvěrnosti a nestrannosti při posuzování každého oznámení.

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti.

Pro účely naplnění povinností spojených s ochranou oznamovatelů a pro příjem oznámení je provozována Etická linka Etická linka je navržena, zřízena a provozována bezpečným způsobem, který zajistí ochranu totožnosti oznamovatele, a zabrání neoprávněnému přístupu k osobním údajům uvedeným v oznámení. Etickou linku provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381.

Oznámení lze podat také písemně, telefonicky či osobně příslušné osobě, kterou je

Stanislav Klika
e-mail: prosetrovatel@bdo.cz
tel.: +420 241 046 199 v době od 9:00 do 16:00

Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete zde.

    Oznámení mohou podat:
  • zaměstnanec ve služebním a pracovním poměru
  • zaměstnanci pracující na základě dohod
  • členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
  • osoba vykonávající pro RRTV dobrovolnickou činnost či stáž.
  • a další osoby zainteresované na činnosti RRTV dle §2 odst. 3 zákona č. 171/2023, o ochraně oznamovatelů

Ostatním osobám a osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, je určen externí oznamovací systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti ČR Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)