Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2018

VěcOdpověď
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/19421/2018-vra dne 17. listopadu 2018) ve věci uložených sankcí. 291213-RRTV
Žádost (doručena pod č.j. JID 290705-RRTV dne 12. listopadu 2018) ve věci materiálů Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se problematiky výskytu alkoholu a kouření ve vysílání RRTV/19254/2018-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/19169/2018-vra dne 7. listopadu 2018) o poskytnutí analýzy vysílání programu Radio Kroměříž provozovatele Radio Kroměříž, s.r.o. ze dne 18. září 2018 od 00:00 do 24:00 hodin a o poskytnutí korespondence č.j. RRTV/12241/2018-vra a č.j. RRTV/15501/2018-zab ve věci žádosti Radia Kroměříž, s.r.o. o změnu stanoviště kmitočtu Uherské Hradiště 88,2 MHz / 200 W. RRTV/19371/2018-str
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/18428/2018-vra dne 25. října 2018) o poskytnutí analýz pořadů odvysílaných v období před prezidentskými volbami 2018 na rozhlasových stanicích RÁDIO IMPULS, FREKVENCE 1, Český rozhlas a na televizní stanici TV Barrandov. RRTV/18589/2018-str
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/19098/2018-vra dne 6. listopadu 2018) o poskytnutí informací ve věci podání č.j. RRTV/16792/2018-vra RRTV/19401/2018-blu
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/15844/2018-vra dne 5. září 2018) o poskytnutí informací ve věci řízení o přestupku sp.zn. RRTV/2018/434/blu RRTV/16359/2018-blu
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/15742/2018-vra dne 3. září 2018) o poskytnutí informaci ve věci činnosti prošetřovatele. RRTV/16848/2018-had
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/15415/2018-vac dne 22. srpna 2018) o poskytnutí informaci ve věci upozornění na odvysílání pořadu kauzy Jaromíra Soukupa. RRTV/15428/2018-had
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/15142/2018-vac dne 6. srpna 2018) o poskytnutí všech diváckých stížností vztahujících se k pořadům Vědmy radí a Poznej svůj osud odvysílaných v období od 1.1.2017 do 6.8.2018. RRTV/15156/2018-rud
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/15114/2018-vac dne 5. srpna 2018) o poskytnutí informací ve věci reportáže „Napětí kvůli Sýrii“ odvysílané v pořadu Události dne 12. dubna 2018 od 19:00 hodin na programu ČT1. RRTV/15132/2018-rud
Žádost (doručena pod č.j. RRTV149142018-vra dne 25. července 2018) ve věci poskytování regresních náhrad. RRTV/14914/2018-vra
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/14842/2018-vra, dne 23. července 2018) o poskytnutí analýzy zpravodajství a publicistiky na programu RÁDIO IMPULS z období od 22. 9. do 20. 10. 2017. RRTV/14947/2018-str
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/13568/2018-vra, dne 10. července 2018) o poskytnutí analýzy soutěžních a ezoterických teleshoppingových bloků, zaměřené na období od 7. února do 19. dubna 2018, kterou Rada projednala na svém 10. zasedání v roce 2018 RRTV/13582/2018-rud
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/12131/2018-vra dne 5. června 2018) o poskytnutí informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017. RRTV/12131/2018-vra
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/12741/2018-vra, dne 11. června 2018) o poskytnutí předvolebních analýz programů NOVA, Nova 2, Prima, Televize Barrandov, Česká televize, Český rozhlas, Rádio IMPULS a Frekvence 1. RRTV/12741/2018-vra
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/12860/2018-vra dne 14. června 2018) o informaci o dni nabytí právní moci rozhodnutí č.j. RRTV/5094/2018-blu ze dne 9. ledna 2018 RRTV/12888/2018-blu
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/12780/2018-vra dne 12. června 2018) o informaci ohledně postupu ve věci stížnosti č.j. RRTV/17520/2017-vra na možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy RRTV/13163/2018-blu
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/12764/2018-vra dne 12. června 2018) o poskytnutí informací ve věci materiálu k platformě HbbTV. RRTV/12885/2018-had
Žádost (doručena pod. č. j. RRTV/11937/2018-vra dne 30. 5. 2018) ve věci evidence poskytovatelů AVMSnV. RRTV/12048/2018-had
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/11775/2018-vra, dne 23.5.2018) týkající se správního řízení sp.zn. RRTV/2017/495/rud, vedeného s provozovatelem vysílání Česká televize. RRTV/11775/2018-vra
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/11186/2018-vra), za dne 14. 5. 2018), týkající se udělených sankcí v oblasti zákona o regulaci reklamy. RRTV/11255/2018-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/11322/2018-vra, za dne 17. 5. 2018), týkající se posouzení reklamy HIPP. RRTV/11383/2018-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/10249/2018-vra, za dne 23. 4. 2018), týkající se Zprávy o monitoringu vybraných audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání prostřednictvím tzv. screeningu v období 9. až 23. října 2017, který byl zaměřený na přítomnost obsahů týkajících se říjnových voleb (2017) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR; Seznámení s podáním ve věci pořadu Očima Josefa Klímy a poskytnutí podkladových materiálů ve věci vydaných upozornění RRTV/2018/365/rud a RRTV/2018/366/rud. RRTV/10264/2018-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/8182/2018-vra, za dne 19. 3. 2018), ve věci informace výroby pořadu Otázky p. Václava Moravce a připomenutí naše 15. března 1939. RRTV/8263/2018-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/7653/2018-vra, za dne 28. 2. 2018), ve věci informace o výši veškerých vyplacených platů na pozici předseda Rady, místopředseda Rady a člen Rady pro rozhlasové televizní vysílání RRTV/7653/2018-vra
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/7698/2018-vra, za dne 4. 3. 2018), ve věci zpřístupnění veškerých záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) RRTV/7698/2018-vra
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/8012/2018-vra ze dne 13. 3. 2018), ve věci pořadu pořadu 168 hodin. RRTV/8125/2018-had
Žádost (č. j. RRTV/6199/2018-vra, ze dne 9. 2. 2018) o poskytnutí usnesení o zastavení řízení o přestupku ve věci reklamy StopKašel, a rozhodnutí ve věci Enzycol DNA. -doplnění - příloha RRTV/6846/2018-had
Žádost (č. j. RRTV/6199/2018-vra, ze dne 9. 2. 2018) o poskytnutí usnesení o zastavení řízení o přestupku ve věci reklamy StopKašel, a rozhodnutí ve věci Enzycol DNA. RRTV/6311/2018-had
Žádost (č. j. RRTV62602018-vac, ze dne 13.2.2018) o poskytnutí informací o výši platu Václava Moravce RRTV62602018-vac
Žádost (doručená pod č.j. RRTV/5897/2018-vra, za dne 1. 2. 2018), ve věci podaných dotazů za rok 2017 v režimu zákonů o svobodném přístupu k informacím. RRTV/5897/2018-vra