Otázky spadající do kompetence Rady
Je v zákoně o vysílání nějak ošetřena evropská tvorba?

Požadavky zastoupení evropské tvorby ve vysílání stanovují §§ 42–44 zákona o vysílání. Ty deklarují, aby provozovatel televizního vysílání tam, kde je to proveditelné, vyhradil pro evropská díla nadpoloviční podíl celkového vysílacího času. Evropské nezávislé tvorbě pak má být vyčleněno 10 % z celkového vysílacího času. Do tohoto celkového vysílacího času se nezapočítává čas určený k vysílání zpravodajských pořadů, sportovních událostí, soutěží, teletextu, reklamy a teleshoppingu.

Třetím požadavkem je podpora současné evropské nezávislé tvorby. Provozovatel je povinen zajistit, aby v rámci vysílacího času vyhrazeného pro vysílání evropských děl vyrobených nezávislými tvůrci tvořila alespoň 10 % díla, od jejichž prvního uvedení neuplynulo více než pět let.

Pro účely vyhodnocení naplňování požadavků na zastoupení evropských a evropských nezávislých děl ve vysílání českých televizních provozovatelů jsou Radou žádána data od provozovatelů celoplošného televizního vysílání, od provozovatelů televizního vysílání prostřednictvím družice, resp. prostřednictvím družice a kabelových systémů, a od provozovatelů vysílání zvláštními přenosovými systémy za celý předcházející kalendářní rok.

Provozovatelé jsou dále vyzýváni, aby poskytli údaje o českých dílech odvysílaných za kalendářní rok, a to na základě ustanovení § 47 odst. d) zákona o vysílání, které ukládá povinnost provozovatele předkládat Radě údaje o počtu a délce odvysílaných českých děl.

Výstupy z poskytnutých dat jsou zveřejňovány v rámci výročních zpráv Rady.