Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2012

VěcOdpověď
Žádost (doručena dne 14. listopadu 2012 pod čj. 9991) o zaslání vyjádření znalce v řízení sp. zn. 2011/938/zab a znaleckého posudku č. 39-11/2012 bar/4052/2012
Žádost (doručena dne 29. října 2012 pod čj. 9512) - mediální obraz Romů – romská etnicita BUR/3809/2012
Žádost (doručena 30. září 2012 pod č.j. 7822) o vysvětlení důvodů pravidelné účasti kardinála Duky na stanici Radiožurnál v Českém rozhlase str/3438/2012
Žádost (doručena 26. září 2012 pod čj. 8492) o zaslání rozhodnutí RRTV: sp. zn. 2012/310/zab/MED ze dne 4. 9. 2012 přidělení kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 W provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.; sp. zn.2011/405/zab/Gam ze dne 4. 9. 2012 přidělení kmitočtu Karlovy Vary – sídliště 107,9 MHz / 200 W provozovateli Gama media s.r.o.; sp. zn. 2012/572/bar/MED ze dne 21. 8. 2012 o udělení transformační licence provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.; sp. zn. 2012/517/zab/MED ze dne 21. 8. 2012 přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.; sp. zn. 2011/794/zab/JUK ze dne 18. 9. 2012 přidělení kmitočtu Bruntál 88,9 MHz / 100 W provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. a sp. zn.2011/171/zab/Rou ze dne 18. 9. 2012 přidělení kmitočtů Ústí nad Labem - Předlice 101,2 MHz / 100 W; Liberec - Hanychov 103,3 MHz / 100 W provozovateli Route Radio s.r.o. bar/3452/2012
Žádost (doručena 25. září 2012 pod č.j. 8491) o poskytnutí informace o probíhajících právních sporech, resp. žalob podaných proti rozhodnutím RRTV bar/3469/2012
Žádost (doručena 21. září 2012 pod č.j. 8404) o zaslání rozhodnutí RRTV sp. zn. 2011/794/zab/JUK, přidělení kmitočtu Bruntál 88,9 MHz/100 W provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. bar/3435/2012
Žádost (doručena 17. září 2012 pod čj. 8227) o zaslání rozhodnutí RRTV: sp. zn. 2012/310/zab/MED ze dne 4. 9. 2012, přidělení kmitočtu Písek 100,2 MHz / 50 W provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s.; sp. zn. 2011/405/zab/Gam ze dne 4. 9. 2012, přidělení kmitočtu Karlovy Vary – sídliště 107,9 MHz / 200 W provozovateli Gama media s.r.o.; sp. zn. 2011/1033/zab/BRO ze dne 31. 7. 2012, přidělení kmitočtu Svitavy Opatov 107,8 MHz / 200 W BROADCAST MEDIA, s.r.o.; sp. zn. 2011/1101/zab/BOH ze dne 31. 7. 2012, přidělení kmitočtu Děčín město 2 97,1 MHz / 100 W provozovateli Rádio Bohemia, spol. s r.o.; sp. zn. 2012/517/zab/MED ze dne 21. 8. 2012, přidělení kmitočtu Jablonec nad Nisou 92,7 MHz / 100 W provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. bar/3312/2012
Žádost (doručena 10. září 2012 pod č.j. 8057) o analýzu - Mediální obraz Romů - romská etnicita bur/3165/2012
Žádost (doručena 14. srpna 2012 pod č.j. 7325) o poskytnutí stížnosti na vysílání programu Radio Bonton, které jsou zmíněny v upozornění pro porušení zákona ze dne 17. 7. 2012. č.j. fol/2657/2012. bar/2899/2012
Žádost (doručena 3. srpna 2012 pod č.j. 7085) o zaslání o analýzy - Vývoj počtu označení sponzora na programech České televize bur/2824/2012
Žádost (doručena 2. srpna 2012 pod č.j. 7018) o zaslání rozhodnutí RRTV č.j. zab/1945/2012, zvýšení výkonu kmitočtu Most 93,0 MHz z 200 W na 400 W provozovateli BRAODCAST MEDIA, s.r.o. bar/2743/2012
Žádost (doručena 24. července 2012 pod č.j. 6855) o poskytnutí informace o ""Bonitním modelu"" (materiál z 8.zasedání RRTV 2011, bod 45) bar/2742/2012
Žádost (doručena 19. července 2012 pod č.j. 6787) o zaslání rozhodnutí RRTV: spis. zn. 2011/1110/zab/BRO, č.j. zab/ 2625/2012, přidělení kmitočtu Rakovník I 105,7 MHz / 100 W provozovateli BRAODCAST MEDIA, s.r.o.; spis. zn. 2011/1096/zab/COU č.j. zab/2624/2012, přidělení kmitočtové sítě: Český Krumlov 2 101,6 MHz / 200 W, Dačice 101,8 MHz / 200 W, Jindřichův Hradec 1 92,0 MHz / 200 W, Klatovy Štěpánovice 107,0 MHz /200 W, Křivsoudov 92,7 MHz / 100 W, Tachov 87,9 MHz / 200 W provozovateli COUNTRY RADIO, s.r.o. bar/2630/2012
Žádost (doručena 28. června 2012 pod č.j. 6306) o zaslání rozhodnutí RRTV č.j. zab/1944/2012, změna stanoviště a zvýšení výkonu kmitočtu Ústí nad Labem - Stříbrníky 104,9 MHz ze 100 W, na 104,9 /200 MHz provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o.; č.j. zab/1918/2012, přidělení kmitočtu Třebíč 99,5 MHz / 200 W provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. a přidělení kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W; č.j. zab/2183/2012, přidělení kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. bar/2500/2012
Žádost (doručena 27. června 2012 pod č.j. 6179) o zaslání analýzy reportáže - ČT1/Události/70 let od Atentátu na R. Heydricha/27.5.2012/19:00 bur/2387/2012
Žádost (doručena 19. června 2012 pod č.j. 5908 a 5933) o zaslání rozhodnutí RRTV ze dne 12.6.2012 spis. zn. 2011/938/zab č.j. str/2183/2012 - přidělení kmitočtu Rosice 91,4 MHz / 100 W provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. str/2326/2012
Žádost (doručena 6. června 2012 pod č.j. 5477) o zaslání přehledu o zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým postižením bur/2110/2012
Žádost (doručena 7. března 2012 pod č.j. 2964) o zaslání rozhodnutí RRTV: spis. zn. 2011/429/zab/COU, č.j. zab/964/2012 – přidělení kmitočtu Příbram 92,2 MHz / 200 W provozovateli COUNTRY RADIO s.r.o.; spis. zn. 2011/737/zab/JUK, č.j. zab/961/2012 přidělení kmitočtu Nový Jičín silo 91,6 MHz / 100 W, provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o.; spis. zn. 2011/601/zab/MED, č.j.: zab/977/2012 přidělení kmitočtu Sokolov na Ovčárně 103,7 MHz / 50 W, provozovateli MEDIA BOHEMIA a.s. bar/1105/2012
Žádost (doručena 22. února 2012 pod č.j. 1993) o zaslání dokumentů ve věci správního řízení Prima/Zprávy TV Prima/Podmínky studia na VŠE prověří Ministerstvo školství/4.10.2011/18:55 rud/929/2012
Žádost (doručena 10. února 2012 pod č.j. 1635) o zaslání rozhodnutí RRTV 2007/842/cun/EBD o udělení licence k provozování zemského digitálního celoplošného televizního vysílání programu TV 7, šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů zem/647/2012
Žádost (doručena 8. února 2012 pod č.j. 1596) o zaslání právní analýzy Prima / regionální televize – Memorandum smu/673/2012
Žádost (doručena 2. února 2012 pod č.j. 1387) o zaslání rozhodnutí RRTV, sp. zn. 2011/261/zab/AZR, č.j.: STR/4242/2011, přidělení kmitočtu Znojmo město 102,7 MHz/100W provozovateli AZ Rádio, s.r.o bar/560/2012
Žádost (doručena 31. ledna 2012, pod č.j. 1290) o zaslání přehledu zahájených správních řízení od r. 2005 dle zákona č. 40/1995 Sb. cha/784/2012