Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2022

VěcOdpověď
Žádost (doručena dne 21. prosince 2022 pod č. j. RRTV/15252/2022-vra) o poskytnutí monitoringu reportáže „Pro všechny“ odvysílané v pořadu 168 hodin dne 12. června 2022 od 21:40 hodin na programu ČT1. RRTV/15282/2022-beh
Žádost (doručena dne 21. listopadu 2022 pod č. j. RRTV/13612/2022-vra) o poskytnutí informace týkající se pořadu White Lotos. RRTV/13615/2022-had
Žádost (doručena dne 16. listopadu 2022 pod č. j. RRTV/13575/2022-vra) o poskytnutí informace ohledně reklamy Dědoles. RRTV/13630/2022-beh
Žádost (doručena dne 11. listopadu 2022 pod č. j. RRTV/13274/2022-vra) o poskytnutí analýzy kontinuálních úseků vysílání programu ABC TV provozovatele ABC TV broadcasting s.r.o. ze dnů 28. až 30. března.2022 vždy od 12:00 h do 22:00 hodin. RRTV/13280/2022-beh
Žádost (doručena dne 3. listopadu 2022) pod č. j. RRTV/13088/2022-vra) o zaslání informací týkajících se hospodaření a činnosti Rady. RRTV/13214/2022-kod
Žádost (doručena dne 27. října 2022 pod č. j. RRTV/12906/2022-vra) o poskytnutí odpovědi ve věci řízení o přestupku vedeného pro odvysílání teleshoppingového bloku Luxusstore dne 29. března 2022 od 17:40 hodin na programu ABC TV. RRTV/13003/2022-beh
Žádost (doručena dne 12. října 2022 pod č. j. RRTV/12066/2022-vra) o poskytnutí odpovědi ve věci zpracování analýzy kontinuálních úseků vysílání programu ABC TV ze dnů 28. až 30 března 2022 vždy od 12:00 do 22:00 hodin. RRTV/12133/2022-beh
Žádost (doručena dne 3. října 2022 pod č. j. RRTV/11520/2022-vac) týkající se činnosti Pracovní skupiny pro komunitní média a počtu provozovatelů celoplošného televizního vysílání od roku 1993. RRTV/12041/2022-bro
Žádost (doručena dne 26. září 2022 pod č. j. RRTV/11354/2022-vra) týkající se řešení bezpečnosti a ochrany utajovaných informací a krizového řízení v Úřadu Rady. RRTV/11367/2022-kod
Žádost (doručena dne 29. srpna 2022 pod č. j. 10073/2022-vra) ve věci stravenkového paušálu. RRTV/10077/2022-kod
Žádost (doručena dne 16. srpna 2022 pod č. j. RRTV/9562/2022-vra) ve věci zapsaných subjektů v Evidenci poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání. RRTV/9624/2022-had
Žádost (doručena dne 10. srpna 2022 pod č. j. RRTV/9205/2022-vra) o poskytnutí odpovědi ve věci analýzy kontinuálních úseků vysílání programu ABC TV ze dnů 28. až 30 března 2022 vždy od 12:00 do 22:00 hodin. RRTV/9515/2022-beh
Žádost (doručena dne 9. srpna 2022 pod č. j. RRTV/9154/2022-vra) týkající se rozkladové komise. RRTV/9185/2022-kod
Žádost (doručena dne 29. července 2022 pod č. j. RRTV/9016/2022-vra) o poskytnutí odpovědí ve věci reportáže Šlechtična z bulváru odvysílané dne 2. března 2020 na programu ČT1. RRTV/9074/2022-beh
Žádost (doručena dne 11. července 2022 pod č. j. RRTV/8221/2022-vra) ve věci dodržování profesionální úřední komunikace. RRTV/8226/2022-dol
Žádost (doručena dne 17. června 2022 pod č. j. RRTV/7551/2022-vra) ve věci vysílání veřejnoprávních médií v ruském jazyce (ukrajinštině). RRTV/7607/2022-ale
Žádost (doručena dne 26. května 2022 pod č. j. RRTV/6455/2022-vra) o poskytnutí seznamu členů Rady přítomných na zasedání dne 26. května 2020. RRTV/6673/2022-beh
Žádost (doručena dne 1. června 2022 pod č. j. RRTV/6565/2022-vra) o poskytnutí rozhodnutí Rady ze dne 17.6.2008, č.j. fol/5306/08, sp.zn. 2008/432/FOL/FTV. RRTV/6605/2022-beh
Žádost (doručena dne 16. května 2022 pod č. j. RRTV/6199/2022-vra) o poskytnutí výzvy veřejného ochránce práv ve věci reportáže Šlechtična z bulváru odvysílané dne 2. března 2020 na programu ČT1 a pořadu Infiltrace: Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1, a odpovědí Rady na tyto výzvy. RRTV/6344/2022-beh
Žádost (doručena dne 29. dubna 2022 pod č. j. RRTV/5576/2022-vra) ve věci srovnací reklamy. RRTV/5591/2022-had
Žádost (doručena dne 11. května 2022) pod č. j. RRTV/6076/2022-vra) o zaslání informací týkajících se příloh výročních zpráv. RRTV/6096/2022-set
Žádost (doručena dne 20. dubna 2022 pod č. j. RRTV/5343/2022-vra) o poskytnutí analýzy a přepisu pořadu Soudce Alexandr odvysílaného na programu Barrandov Krimi dne 29. března 2022 od 14:35 hodin. RRTV/5380/2022-beh
Žádost (doručena dne 12. dubna 2022 pod č. j. RRTV/4934/2022-vra) o poskytnutí stížnosti maďarského regulátora (Media Council of the National Media and Infocommunications Authority – NMHH), kterou Rada obdržela ve věci pořadů Solomon Kane, Madarak, Látlak a Pokoli édenkert. RRTV/5339/2022-loj
Žádost (doručena dne 28. března 2022 pod č. j. RRTV/4456/2022-vra) o poskytnutí analýzy programu Nova Sport 4 ze dne 14. 2. 2022, analýzy zpřístupňování vysílání osobám s postižením a analýzy obchodních sdělení za listopad 2021. RRTV/4544/2022-beh
Žádost (doručena dne 16. března 2022 pod č. j. RRTV/4035/2022-vra) o poskytnutí informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které Rada užívala v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. RRTV/4089/2022-kod
Žádost (doručena dne 28. února 2022 pod č. j. RRTV/3214/2022-vra) o poskytnutí informací v oblasti reklam propagujících výrobky či služby se zdůrazněním jejich ceny nebo kvality RRTV/3347/2022-beh
Žádost (doručena dne 6. února 2022 pod č. j. RRTV/2208/2022-vra) o poskytnutí právního stanoviska ve věci vystavení evidenčních listů důchodového pojištění a stanovení výše odvodů na zdravotní pojištění bývalého člena Rady. RRTV/2508/2022-kod
Žádost (doručena dne 7. února 2022 pod č. j. RRTV/2231/2022-vra) ve věci obchodního sdělení Virostop. RRTV/2264/2022-had
Žádost (doručena dne 7. února 2022 pod č. j. RRTV/2207/2022-vra) o poskytnutí informací o platech a odměnách za rok 2021. RRTV/2242/2022-aub
Žádost (doručena dne 3. února 2022 pod č. j. RRTV/2151/2022-vra) o poskytnutí analýzy videoklipu Bulháři. RRTV/2221/2022-beh
Žádost (doručena dne 21. ledna 2022 pod č. j. RRTV/1707/2022-vra) ve věci poskytnutí rozhodnutí Rady týkající se ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání. RRTV/1778/2022-had
Žádost (doručená dne 24. ledna 2022 pod č.j. RRTV/1748/2022-vra) ve věci poskytnutí právní analýzy na základě objednávky č. j. RRTV/2710/2019-kod ze dne 14. února 2019 RRTV/1910/2022-cun
Žádost (doručena dne 6. ledna 2022 pod č. j. RRTV/211/2022-vra) ve věci vynaložených nákladů na odesílání listovních zásilek v roce 2021. RRTV/560/2022-kod