Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2017

VěcOdpověď
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/18022/2017-vra, ze dne 22. 12. 2017), ve věci poskytnutí analýz:1. analýzy audiovizuální mediální služby na vyžádání TV Blesk poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s.2.analýzy audiovizuální mediální služby na vyžádání iSport TV poskytovatele CZECH NEWS CENTER a.s. RRTV/3661/2018-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/17805/2017-vra, ze dne 19. 12. 2017), ve věci volebních analýz. RRTV/17896/2017-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/17787/2017-had, ze dne 15. 12. 2017), ve věci poskytnutí kopie obsahová analýzy spotu - označení sponzora SYNOTtip CASINO zařazenému ve vysílání České televize RRTV/17798/2017-had
Žádost (doručena dne 7. prosince 2017 pod č.j. RRTV/17504/2017-vra) o sdělení dat žádostí o udělení licence společnosti Radio Kroměříž, s.r.o. z období 2013 – 2017. RRTV/17519/2017-str
Žádost (doručena dne 7. prosince 2017 pod č.j. RRTV/17503/2017-vra, doplněna dne 8.12. 2017 pod č.j. RRTV/17580/2017-vra a č.j. RRTV/17579/2017-vra) ve věci poskytování regresních náhrad. RRTV/17503/2017-vra
Žádost (doručena dne 5. prosince 2017 pod č.j. RRTV/17148/2017-vra) ve věci spolupráce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s Jakubem Jandou. RRTV/17148/2017-vra
Žádost doručena pod č. j. RRTV/17164/2017-vra, ze dne 4. 12. 2017 – podklady pro 14. zasedání Rady konané v roce 2017, konkrétně body • 25. RRTV/2017/609/vez: Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016, v období od 9. září 2016 do 7. října 2016 • 26. RRTV/2017/567/vez: Analýza programu Prima před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016, v období od 9. září 2016 do 7. října 2016. • 27. RRTV/2017/564/tic: Analýza vysílání programu NOVA před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR v roce 2016, v období od 9. září do 7. října 2016 RRTV/17192/2017- had
Žádost (doručena dne 30. 11. 2017 pod č.j. RRTV/17009/2017-vra) ve věci detailních přehledů od provozovatelů celoplošného televizního vysílání. RRTV/17009/2017-vra
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/15757/2017-vra, ze dne 14. 11. 2017), ve věci stížnosti na TV Relax. RRTV/15795/2017- had
Žádost (doručena dne 9. listopadu 2017 pod č.j. RRTV/15685/2017-vra) o poskytnutí analýzy platformy HbbTV, se kterou se Rada seznámila na svém 19. zasedání v roce 2017. RRTV/15704/2017-had
Žádost (doručena dne 19. října 2017 pod č.j. RRTV/14690/2017-vra) ve věci pořadů pro ateisty ve vysílání České televize. RRTV/14690/2017-vra
Žádost (doručena dne 8. října 2017 pod č.j. RRTV/14147/2017-vra) o poskytnutí informace, respektive analýzy zpravodajství a publicistiky odvysílané na programu RÁDIO IMPULS v období od 9. 9. do 7. 10. 2016. RRTV/14215/2017-str
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/14156/2017-vra , ze dne 6. 10. 2017), ve věci dohledu na evropskou tvorbou. RRTV/14220/2017-had
Žádost (doručena 26. 9. 2017 pod č.j. RRTV/13620/2017-vra) o zaslání informace, resp. o poskytnutí „ podkladového materiálu, na jehož základě Rada na svém 14. zasedání konaném dne 29. srpna 2017 vydala upozornění sp.zn. RRTV/2017/555/loj". RRTV/13620/2017-vra
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/13144/2017-vra, ze dne 14. 9. 2017), ve věci financování České televize. RRTV/13451/2017-had
Žádost (doručena dne 5. září 2017 pod č. j. RRTV/12864/2017- vra) o poskytnutí sdělení Generálního ředitelství cel ve věci regulace reklamy na hazard. RRTV/12887/2017-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/12787/2017-vra, ze dne 2. 9. 2017), ve věci nečinnosti Rady. RRTV/12806/2017-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/12794/2017-vra, ze dne 1. 9. 2017), ve věci sdělení ateistických pořadů. RRTV/12872/2017-had
Žádost (doručená dne 22. 8. 2017 pod č. j RRTV/12127/2017-vra), ve věci sdělení Generálního ředitelství týkajícího se postupu reklamy na hazardní hry. RRTV/12147/2017-had
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/12151/2017-vac, ze dne 22. 8. 2017), ve věci správních řízení Rady. RRTV/12174/2017-had
Žádost (doručená dne 9. 8. 2017 pod č. j RRTV/11363/2017-vra), ve věci sdělení týkajícího se cenzury. RRTV/11394/2017-had
Žádost (doručená dne 10 7. 2017 pod č. j RRTV/10398/2017-vra), o poskytnutí informací o nákladech na úklid kancelářských budov, které užívala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání v letech 2014, 2015, 2016. RRTV/10624/2017-kod
Žádost (doručená dne 19. 6. 2017 pod č. j RRTV/9700/2017-vra), ve věci identifikace statutárního orgánu. RRTV/10140/2017-had
Žádost (doručená dne 14. 5. 2017 pod č. j. RRTV/8400/2017-vra, v kontextu doplnění ze dne 20. 5. 2017 pod č. j. 246137 – RRTV) o poskytnutí informací souvisejících s podáními zahraničních občanů ve věci výzkumu Konopí je lék a dále vyjádření k blíže nespecifikovanému podání. RRTV/8440/2017-had
Žádost (doručena dne 19. dubna 2017 pod č. j. RRTV/7005/2017-vra) o poskytnutí informací týkajících se schovávání záznamů provozovatelů televizního vysílání. RRTV/2017/423/had
Žádosti (doručeny dne 17. dubna 2017 pod č. j. RRTV/7131/2017-vra a RRTV/7132/2017-vra) o poskytnutí informací o rozkladové komisi v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. RRTV/7210/2017-bah
Žádost (doručená dne 10. 4. 2017 pod č.j. RRTV/6765/2017-vra), ve věci revize Úmluvy o přeshraniční televizi. RTV/7067/2017-koz
Žádost (doručena dne 30. března 2017 pod č. j. RRTV/6133/2017-vra) o poskytnutí seznamu zaměstnanců Úřady Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vč. jejich pracovní zařazení. RRTV/6133/2017-vra
Žádost (doručena dne 9. března 2017 pod č.j. RRTV/4823/2017-vra) o poskytnutí kopie Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě. RRTV/4948/2017-kod
Žádost (pod JID: 239738 – RRTV, ze dne 6. 3. 2017) o poskytnutí informace, kterou je zveřejnění výroční zprávy o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016 RRTV/4927/2017-cun
Žádost (doručena dne 6. 3. 2017 pod č.j. RRTV/4752/2017-vra) o informace ve věci pořadu Americká volební noc odvysílaného na programu ČT 24, respektive o informace, proč Rada pro rozhlasové a televizní vysílání přihlédla pouze k jedné analýze (podle níž Česká televize pochybila), ačkoliv si vypracovala dvě, přičemž jedna z nich shledala pochybení ČT a druhá nikoliv. RRTV/4770/2017-rud
Žádost (doručena dne 27. února 2017 pod č.j. RRTV/4229/2017-vra) o poskytnutí informace, respektive analýzy vysílání programu RÁDIO IMPULS ze dne 2. února 2017 od 8:45 a 18:32 hodin. RRTV/4289/2017-str
Žádost (doručena dne 17. 2. 2007 pod č. j. RRTV/3931/2017-vra a ) o poskytnutí informace ze 3. zasedání Rady – konkrétně bod č. 22. sp. zn. 2016/30/hli/Růz a dále z 5. zasedání bod č. 22 sp. zn. 2016/112/hli/Růz RRTV/4002/2017-had
Žádost (doručena dne 17. 2. 2017 pod č.j. RRTV/3972/2017-vra) o poskytnutí informací rozličného charakteru týkajících se pěstování a používání konopí. RRTV/2017/180/had
Žádost (doručena dne 13. února 2017, č.j. RRTV/3729/2017-vra) o zaslání veškerého podkladového materiálu, na jehož základě Rada dospěla k vydání usnesení, že trvá na svém závěru, že se provozovatel vysílání FTV Prima, spol. s r.o., IČ 48115908, sídlem Na Žertvách 132/24, Praha, PSČ 180 00, dopustil porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., když v období od 28. března do 17. dubna 2016 odvysílal na programu Prima v rámci zpravodajské relace Zprávy FTV Prima, zařazované vždy v čase od 18:55 hodin, celkem čtyři zpravodajské příspěvky, které informovaly o údajném křivém nařčení provozovatele z manipulace zpravodajským materiálem, jenž se vztahoval k tématu integrace uprchlíků z Iráku na území České republiky. RRTV/3774/2017-rud
Žádosti (doručené dne 13. 2. 2007 pod č. j. RRTV/3727/2017-vra a RRTV/3728/2017-vra) o poskytnutí informace ze 3. zasedání Rady – konkrétně bod č. 8 a č. 31. RRTV/3727/2017-vra
Žádost (doručena dne 18. ledna 2017, č.j. RRTV/2289/2017-vra) o zaslání analýzy, na jejímž základě Rada upozornila Českou televizi na porušení zákona v pořadu Americká volební noc, včetně jména autora nebo společnosti, jež tuto analýzu provedla, včetně částky, kterou Rada vyplatila jako odměnu za tuto analýzu, dále o zaslání alternativní analýzy, včetně jména autora nebo společnosti, jež tuto analýzu provedla a včetně částky, kterou Rada vyplatila jako odměnu za tuto analýzu a konečně o sdělení počtu a znění stížností, které Rada obdržela kvůli pořadu České televize Americká volební noc. RRTV/2333/2017-rud
Žádost (doručena dne 9. ledna 2017 pod č.j. 1449/2017) o zaslání analýzy pořadu „Kauza dne“ odvysílaného dne 6. 12. 2016 na programu RÁDIO IMPULS. RRTV/1508/2017-str
Žádost (doručena dne 8. ledna 2017 pod č.j. RRTV/2017/48-had) o poskytnutí informací rozličného charakteru týkající se činnosti orgánů veřejné správy. RRTV/1680/2017-had
Žádost (doručena dne 2. 1. 2017 pod od č. j. RRTV/1210/2017-vra do č. j. RRTV/1056/2017-vra) o poskytnutí následujících týkající se pěstování a používání konopí. RRTV/2017/43/chr