Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2016

VěcOdpověď
Opakované žádosti (doručené dne 12. 12. 2016 pod č.j. /RRTV/8743/2016-P/2016-P a RRTV/8742/2016-P) o poskytnutí následujících informací: Výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2016; Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu; Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona o některých přestupcích, a dále Stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.; Stanovisko Ministerstva financí ČR ve věci posouzení legitimity odkazu na web CardCasino.cz v rámci vysílání programu ČT sport, resp. v rámci pořadu Česká pokerová tour; Podnět k provedení opatření proti nečinnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 80 zákona č. 500/2004 Sb. a dále Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let – dostupné z webových stránek Rady http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf RRTV/3630/2016-had
Žádost (doručena 31.10.2016 pod č.j. RRTV/7856/2016-P) o sdělení informací o nákladech na dopravu, které jsou propláceny členům rozkladové komise. RRTV/3208/2016-BAH
Žádost (doručena 19. 10. 2016 pod č.j. RRTV/7705/2016-P) o zaslání podkladového materiálu, na jehož základě Rada na svém 18. zasedání konaném ve dnech 4. a 5. října 2016 vydala upozornění č.j. RRTV/3008/2016-LOJ RRTV/3108/2016-LOJ
Žádosti (doručené dne 19. 10. 2016 pod č.j. RRTV/7682/2016-P a RRTV/7681/2016-P) o poskytnutí následujících informací: Výsledky analýzy obchodních sdělení za měsíc květen 2016; Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu; Stanovisko předsedy Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona o některých přestupcích, a dále Stanovisko Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb.; Stanovisko Ministerstva financí ČR ve věci posouzení legitimity odkazu na web CardCasino.cz v rámci vysílání programu ČT sport, resp. v rámci pořadu Česká pokerová tour; Podnět k provedení opatření proti nečinnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání dle § 80 zákona č. 500/2004 Sb. a dále Studie mediální gramotnosti osob mladších 15 let – dostupné z webových stránek Rady http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/studie_medialni_gramotnosti_populace_CR.pdf RRTV/3114/2016-had
Dne 15. září 2016, č.j. RRTV/6885/2016-P, doručena žádost o zaslání podání, se kterým se Rada seznámila na 14. zasedání konaném dne 2. srpna 2016, a které je identifikováno jako „FTV Prima, spol. s r.o./Prima – Zprávy FTV Prima, reportáž Léky určené pro český trh končí v zahraničí, 14. července 2016 od 18:55 hodin“. RRTV/2816/2016-RUD
Žádost (doručena 6.9.2016 pod č.j. RRTV/6623/2016-P) o sdělení informací o seznamu akcionářů FTV Prima s.r.o., resp. jeho jediného akcionáře FTV Prima Holding a.s. RRTV/2686/2016-zem
Žádost (doručena dne 2. srpna 2016 pod č.j. 5831/2016) – o poskytnutí informace, respektive žádosti o stanovení diagramu využití radiových kmitočtů pro VKV kmitočet Praha 105,9 MHz / 500 W, která byla Českému telekomunikačnímu úřadu adresována ve věci žádosti společnosti LONDA, s.r.o. o udělení transformační licence. RRTV/2391/2016-STR
Žádost (doručena 1.8.2016 pod č.j. RRTV/5801/2016-P) o sdělení informací o poskytovateli právnického informačního systému. RRTV/2352/2016-BAH
Žádost (doručena dne 26. 7. 2016 pod č.j. RRTV/5678/2016-P) o poskytnutí informace, respektive o poskytnutí „souhrnu podání ohledně programu Comedy Cetral Extra – pořad Tosh O, 9. 2. 2016 od 14:15 hod. a 22.2.2016 od 19:15 hod.“, jež Rada projednala na svém 8. zasedání konaném ve dnech 19. a 20. dubna 2016. RRTV/2332/2016-LOJ
Žádost (doručena 25. 7. 2016 pod č.j. RRTV/5605/2016-P) o poskytnutí informace související s analýzou „Zpráva z monitoringu výskytu obchodních sdělení propagujících poker, loterie a podobné vysílání (1/2016 – 6/2016)" RRTV/2301/2016-had
Žádost (doručena 17.6.2016, č.j. RRTV/4766/2016-P) o poskytnutí veškerých materiálů týkajících se projednávání stížnosti na odvysílání nepravdivé informace v pořadu Reportéři ČT dne 9.5.2016 na programu ČT1, a dále o sdělení, které osoby, v jakých pracovních a funkčních pozicích a s jakou odborností se podílely na zpracování stížnosti a na zpracování sdělení Rady o způsobu vyřízení stížnosti. RRTV/1926/2016-RUD
Žádost (doručena 14. 6. 2016 pod č.j. RRTV/4616/2016-P) o poskytnutí informace související s podáním vysvětlení České televize ve věci pořadu Otázky Václava Moravce ze dne 13. 12. 2015. RRTV/1891/2016-had
Žádost (doručena 14. 6. 2016 pod č.j. RRTV/4614/2016-P) o poskytnutí informace související se studiemi mediální gramotnosti osob starších 15 let, monitoringu pluralismu v evropských zemích za rok 2015 a dále ve věci připomínek ve věci novely zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ve vztahu ke změnám v zákonech č. 231/2001 Sb. a č. 132/2010 Sb. RRTV/1887/2016-had
Žádost (doručena 3. 6. 2016 pod č.j. RRTV/4358/2016-P) o poskytnutí informace, konkrétně podklad pro rozhodování Rady, který byl projednán v rámci 10. zasedání 2016 pod pořadovým číslem 30. RRTV/1882/2016-had
Žádost (doručena 2. 6. 2016 pod č.j. RRTV/4297/2016-P) o poskytnutí informace o počtu stížností na nevyvážené a neobjektivní vysílání České televize, a to za rok 2015 a 2016. RRTV/2826/2016-had
Žádost (doručena 21. 4. 2016 pod č.j. RRTV/3068/2016-P) o poskytnutí informace související s naplňování povinnosti zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením. RRTV/1321/2016-had
Žádost (doručena 14. 4. 2016 pod č.j. RRTV/2817/2016-P) o zaslání informace týkající se počtu podnětů k porušení zákazu politické reklamy a způsob vyřízení těchto podnětů. RRTV/1107/2016-had
Žádost (doručena 13. 4. 2016 pod č.j. RRTV/2929/2016-P) o zaslání informací týkajících se softwaru pro vedení spisové služby. RRTV/1356/2016-BAH
Žádost (doručena 4. 4. 2016 pod č.j. RRTV/2575/2016-P) o zaslání informace, týkající obchodních sdělení na službu PokerStars.net, konkrétně mutace odvysílané dne 22. 8. 2015 od 20:25:40 hodin na programu NOVA. RRTV/1057/2016-had
Žádost (doručena dne 17. 3. 2016 pod č.j. RRTV/2243/2016-P) o poskytnutí informací, respektive podkladového materiálu, na jehož základě Rada na svém 5. zasedání roku 2016 vydala Upozornění na porušení zákona, č.j. RRTV/753/2016-PIM. RRTV/912/2016-PIM
Žádost (doručena 9. 3. 2016 pod č.j. RRTV/1992/2016-P) o zaslání informace, resp. o poskytnutí materiálů, jež Rada projednala na svém 5. zasedání konaném ve dnech 1. a 2. března 2016. RRTV/769/2016-LOJ
Žádost (doručena 4.3. 2016 pod č.j. RRTV/1824/2016-P) o zaslání dokumentů vztahujících se k provozovateli vysílání FTV Prima, spol. s .r.o. RRTV/715/2016-LOJ
Žádost (doručena 29.2.2016 pod č.j. RRTV/1711/2016-P) o sdělení informací o platu a ostatních náležitostech vedoucího služebního úřadu. RRTV/714/2016-BAH
Žádost (doručena 26.2.2016 pod č.j. RRTV/1640/2016-P) o sdělení informací o nákladech a rozsahu hardware a software za roky 2013, 2014, 2015 nebo jednotlivě za poslední tři roky. RRTV/741/2016-BAH
Žádost (doručena 19. 2. 2016 pod č.j. RRTV/1472/2016-P) o poskytnutí informace související s analýzami hodnotícími naplňování povinnosti zpřístupňování televizního vysílání osobám se sluchovým a zrakovým postižením. RRTV/507/2016-had
Žádost (doručena dne 15. 2 2016 pod č.j. RRTV/1336/2016-P) o poskytnutí informace „Exekuční memento – Akademici Právnické fakulty UK v Praze potvrdili přehmat Ústavního soudu“ RRTV/502/2016-LOJ
Žádost (doručena 5. 2. 2016 pod č.j. RRTV/1119/2016-P) o poskytnutí informace související s vydaným rozhodnutím Rady č.j.had/338/09 ze dne 21. 10. 2008. RRTV/379/2016-had
Žádost (doručena 3. 2. 2016 pod č.j. RRTV/1043/2016-P) o zaslání návrhu Vyjádření Evropské skupiny regulačních orgánů pro oblast audiovize (ERGA) k nutnosti existence nezávislých médií. RRTV/364/2016-LOJ
Žádost (doručena 27.1.2016 pod č.j. RRTV/829/2016-P) o sdělení informací „kdy a pod jakým číslem byla vydána licence k provozování převzatého TV a R vysílání, za jakých podmínek technického, organizačního a finančního zajištění subjektu, zapsanému v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 43366 IČ 26883104, KabelSat s.r.o., Křižanovice 217, PSČ 68501, jednateli Bohumilu Veselému“ RRTV/336/2016-zem