Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2020

VěcOdpověď
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/17414/2020-vra dne 27. 12. 2020) o poskytnutí analýzy reportáže Národní divadlo na výletě odvysílané dne 16. 6. 2019, reportáží o společnosti JCDecaux odvysílaných ve dnech 25. 3. a 3. 4. 2019 a reportáže Ryba smrdí od hlavy odvysílané dne 20. 11. 2018, vše na programu Televize Barrandov. RRTV/17443/2020-rud
Žádost (doručena pod č j. RRTV/15759/2020-had, dne 30. 11. 2020) ve věci přehledu sankcí. RRTV/15779/2020-had
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/15530/2020-vra dne 24. 11. 2020) o poskytnutí "analýzy pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa, za kterou TV Barrandov dostala od RRTV pokutu . 400 tisíc, kdy v tomto díle pořadu majitel televize Jaromír Soukup kritizoval firmy, které dostávají pobídky od státu, a přitom vyvádějí peníze do zahraničí." RRTV/15661/2020-rud
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/15177/2020-vra, dne 12. 11. 2020) ve věci reklamy na alkohol RRTV/15424/2020- had
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/15180/2020-vra dne 12. listopadu 2020) o poskytnutí í informace, resp. o poskytnutí „textů stížnosti, kterou obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání od maďarského regulátora (Media Council of the National Media and Infocommunications Authority – NMHH), a kterou eviduje pod č.j. RRTV/12795/2020-vra.“ RRTV/15443/2020-loj
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/15266/2020-vra dne 16. listopadu 2020) o zaslání návrhů ve věci možného přestupku spáchaného odvysíláním pořadu Newsroom ČT24, resp. příspěvků věnovaných dezinformacím okolo pandemie Covid-19, na programu ČT24 ve dnech 28. září a 4. října 2020 v 21:10 hod., a informací o hlasování členů Rady. RRTV/15401/2020-kus
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/14489/2020-vra dne 26. října 2020) o poskytnutí analýzy reportáže “Šlechtična z bulváru“, odvysílané v pořadu Reportéři ČT dne 2. března 2020 od 22:00 hodin na programu ČT1. RRTV/14561/2020-kus
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/14006/2020-vra dne 12. října 2020) ve věci přehledu uložených sankcí. RRTV/14138/2020-had
Žádost (doručena pod č.j. 14099/2020-vra dne 8. října 2020) ve věci reportáže Šlechtična z bulváru odvysílané v pořadu Reportéři ČT dne 2. března 2020. RRTV/14135/2020-kus
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/13941/2020-vra dne 5. října 2020) o poskytnutí informace týkající se vynaložených nákladů na interní a externí právní služby za období od 1.1.2016 do 31.3.2020. RRTV/14028/2020-kod
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/13770/2020-vra dne 25. září 2020) ve věci řízení platformy YouTube. RRTV/13776/2020-had
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/11195/2020-vra dne 5. srpna 2020) o poskytnutí analýzy zpravodajských relací programu Rádio Impuls provozovatele LONDA spol. s r.o. ze dnů 1. - 3. června 2020 v čase 6:00-20:00 hodin. RRTV/11289/2020-str
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/11058/2020-vra dne 31.července 2020) o poskytnutí informací-dokumentů ke stavu výkonu spisové služby a plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě RRTV/11061/2020-dol
Žádost (doručena pod RRTV/11091/2020-vra dne 3. srpna 2020) ve věci stížností dle § 32 odst. 1 písm. c) a písm. i) zákona č. 231/2001 Sb. RRTV/11097/2020-had
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/10860/2020-vra dne 20.7.2020) ve věci stížnosti na obchodní sdělení Božkov. RRTV/10888/2020-had
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/10859/2020-vra dne 20.7.2020) ve věci stížnosti na obchodní sdělení Gambrinus. RRTV/10893/2020-had
žádost (doručena pod č.j. RRTV/10889/2020-vra dne 21. 7. 2020) ve věci stížnosti maďarského regulátora NMHH RRTV/10889/2020-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/10645/2020-vra dne 9.7.2020) ve věci podaných stížností RRTV/10742/2020-had
žádost (doručena pod č.j. RRTV/10466/2020-vra dne 1. 7. 2020) ve věci stížnosti maďarského regulátora NMHH RRTV/10466/2020-vra
Žádost (doručena pod RRTV/4178/2020-vra, dne 17. 3. 2020) ve věci počtu stížností za rok 2019. RRTV/4178/2020-vra
žádost (doručena pod č.j. RRTV/2226/2020-vra dne 17. 2. 2020) ve věci žádosti o zaslání „formulářů a vzorů dokumentů, které Rada používá pro vedení správního řízení proti televizní společnosti ve věci skrytého obchodního sdělení.“ RRTV/2581/2020-kus
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/2079/2020-vra , dne 12. 2. 2019) o poskytnutí informace o výši veškerých vyplacených platů na pozici předseda Rady a místopředsedové Rady za rok 2019. 2020
žádost (doručena pod č.j. RRTV/1952/2020-vra dne 6. 2. 2020) o poskytnutí kopie analýzy programu MTV ze dne 21. října 2019 v čase od 12:00 do 24:00 hod., s níž se Rada seznámila na svém 2. zasedání konaném ve dnech 28. a 29. ledna 2020. RRTV/2051/2020-kus
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/707/2020-vra dne 17. 1. 2020) o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců, kteří vyřizují náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a informaci o počtu z nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru. RRTV/732/2020-kod