Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2023

VěcOdpověď
Žádost (doručena dne 12. září 2023 pod č. j. RRTV/10805/2023-vra) o poskytnutí informace týkající se "neetických reklam na úvěrové produkty". RRTV/10848/2023-be
Žádost (doručena dne 30. srpna 2023 pod č. j. RRTV/10375/2023-vra) o poskytnutí informace týkající se komplexní analýzy obchodních sdělení Neuromedic, zmiňované v Odpovědi na stížnost jedn. identifikátor 539778-RRTV, č. j. RRTV/3232/2023-bur, ze dne 7. března 2023. RRTV/10433/2023-had
Žádost (doručena dne 30. srpna 2023 pod č. j. RRTV/10375/2023-vra) o poskytnutí informace týkající se "komplexní analýzy obchodních sdělení Neuromedic, zmiňované v Odpovědi na stížnost, jedn. identifikátor 539778-RRTV, č. j. RRTV/3232/2023-bur, sp. zn. RRTV/2023/185/tic, v návaznosti na zasedání Rady 4-2023/poř. č. 17, ze dne 7. března 2023, která byla předložena Radě k projednání na zasedání konaném dne 20. června 2023 a byla tak podkladem pro vydání Usnesení." RRTV/10387/2023-had
Žádost (doručena dne 28. srpna 2023 pod č. j. RRTV/10281/2023-vra) o poskytnutí informace týkající se reklamy na tabákové produkty RRTV/10295/2023-had
Žádost (doručena dne 24. srpna 2023 pod č. j. RRTV/10250/2023-vra) o poskytnutí vysvětlení provozovatele Česká televize k pořadu Historie.cs odvysílaném dne 1. dubna 2023 od 21:06 hodin na programu ČT2. RRTV/10264/2023-beh
Žádost (doručena dne 2. srpna 2023 pod č. j. RRTV/9386/2023-vra) o poskytnutí vysvětlení provozovatele Česká televize k tvrzením uvedeným ve stížnosti na reportáž „Na chudý lid přísnost“, odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 18. září 2022 na programu ČT1. RRTV/9387/2023-beh
Žádost (doručena dne 28. července 2023 pod č. j. RRTV/8902/2023-vra) o poskytnutí informací týkajících se stížností na reklamy na alkoholické nápoje. RRTV/9455/2023-beh
Žádost (doručena dne 1. srpna 2023 pod č. j. RRTV/8957/2023-vra) o počtu odmítnutých žádostí dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. RRTV_9390_2023-kod
Žádost (doručena dne 7. června 2023 pod č. j. RRTV/6873/2023-vra) o poskytnutí informací ve věci evidence služeb na vyžádání. RRTV/6889/2023-had
Žádost (doručena dne 19. dubna 2023 pod č. j. RRTV/4822/2023-vra) o poskytnutí informací ve věci stanoviska SÚKL. RRTV/4928/2023-had
Žádost (doručena dne 17. dubna 2023 pod č. j. RRTV/4746/2023-vra) o poskytnutí informací, týkajících se krizového řízení. RRTV/4920/2023-kod
Žádost (doručena dne 31. března 2023 pod č. j. RRTV/4374/2023-vra) o poskytnutí informace ve věci řízení RRTV/2019/01/had. RRTV/4401/2023-had
Žádost (doručena dne 1.dubna 2023 pod č. j. RRTV/4389/2023-vra) o poskytnutí informace, jaká nejvyšší pokuta byla Radou uložena za porušení ustanovení § 53a zákona 231/2001. RRTV/4400/2023-beh
Žádost (doručena dne 20. března 2023 pod č. j. RRTV/3851/2023-vra) o poskytnutí informací týkajících se analýzy reportáže „Pro všechny“ odvysílané v pořadu 168 hodin dne 12. června 2022 od 21:40 hodin na programu ČT1 RRTV/3893/2023-beh
Žádost (doručena dne 13. března 2023 pod č.j. RRTV/3275/2023-vra) o poskytnutí sdělení, kteří provozovatelé převzatého vysílání mají ve své programové nabídce zařazen program Tv NOE. č.j. RRTV/3545/2023-zem
Žádost (doručena dne 6. března 2023 pod č. j. RRTV/3027/2023-vra) ve věci podané stížnosti. RRTV/3043/2023-had
Žádost (doručena dne 2. března 2023 pod č. j. RRTV/2760/2023-vra) o poskytnutí informací o platech za rok 2022. RRTV/3042/2023-aub
Žádost (doručena dne 20. února 2023 pod č. j. RRTV/1983/2023-vra) o poskytnutí kopie rozhodnutí o uložení pokuty provozovateli Liberecká TV s.r.o., ze dne 24. ledna 2023. RRTV/2505/2023-beh
Žádost (doručena dne 6. února 2023 pod č. j. RRTV/1672/2023-vra) o poskytnutí analýzy programu Rock Zone 105.9 provozovatele LONDA, spol. s r.o. ze dne 1. prosince 2022 od 00:00 – 24:00 hodin. RRTV/1679/2023-str
Žádost (doručena dne 23. ledna 2023 pod č. j. RRTV/1113/2023-vra) o poskytnutí dokumentů týkajících se pořadu Infiltrace: Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 od 21:50 hodin na programu ČT1. RRTV/1142/2023-beh