Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2021

VěcOdpověď
Žádost (doručena dne 3. prosince 2021 pod č.j. RRTV/14888/2021-vra) o poskytnutí informací a dokumentů projednaných Radou dne 19. října 2021 na 18. zasedání 2021 pod bodem č. 9 ve věci výpovědi smluv ze strany společností FTV Prima, spol. s.r.o. a TV Nova s.r.o. členům asociací poskytovatelů služeb elektronických komunikací (provozovatelům převzatého vysílání a poskytovatelům audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání). RRTV/14945/2021-zem
Žádost (doručena dne 14. listopadu 2021 pod č. j. RRTV/14265/2021-vra) ve věci objednávky mobilních telefonů a notebooků. RRTV/14432/2021-kod
Žádost (doručena dne 8. listopadu 2021 pod č. j. RRTV/14099/2021-vra) ve věci řízení dle zákona o regulaci reklamy. RRTV/14110/2021-had
Žádost (doručena dne 11. listopadu 2021 pod č. j. RRTV/14199/2021-vra) ve věci pcenzury. RRTV/14206/2021-had
Žádost (doručena dne 4. listopadu 2021 pod č. j. RRTV/14034/2021-vra) ve věci placení příspěvku na soukromé životní pojištění zaměstnancům. RRTV/14100/2021-kod
„Žádost (doručena dne 15. října 2021 pod č.j. RRTV/12835/2021-vra) o poskytnutí informací o počtu státní zaměstnanců a zaměstnanců a jejich zařazení do platových tříd.“ RRTV/13057/2021-ras
Žádost (doručena dne 15. září 2021 pod č.j. 431833-RRTV) o poskytnutí informací ve věci stanoviska Ministerstva financí. RRTV/11243/2021-had
Žádost (doručena dne 8. září 2021 pod č. j. RRTV/10942/2021-vra) o poskytnutí podaného vysvětlení České televize ve věci pořadu Infiltrace: Obchod s nadějí odvysílaného dne 12. dubna 2021 na programu ČT1. RRTV/10944/2021-rud
Žádost (doručena dne 11. 8. 2021 pod č.j. RRTV/9618/2021-vra) o poskytnutí informace, resp. o poskytnutí „stížnosti a kompletní analýzy, kterou obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání od maďarského regulátora (Media Council of the National Media and Infocommunications Authority – NMHH), a kterou eviduje pod č.j.: RRTV/8532/2021-vra. RRTV/9644/2021-loj
Žádost (doručena dne 28. července 2021 pod č.j. RRTV/9369/2021-vra) o poskytnutí informací ve věci stanoviska SÚKL. RRTV/9408/2021-had
Žádost (doručena dne 15. července 2021 pod č.j. RRTV/8850/2021-vra) o poskytnutí informací ve věci regulace reklamy. RRTV/8797/2021-had
Žádost (doručena dne 18. června 2021 pod č.j. RRTV/7941/2021-vra) o poskytnutí informací, která je doplněním žádosti dne dne 7. června 2021, týkající se vyplacení odměny za poskytnutí právní služby a dále o provedených kontrolách hospodaření od roku 2007. RRTV/8127/2021-kod
Žádost (doručena dne 7. června 2021 pod č. j. RRTV/7515/2021-vra) o poskytnutí informace ve věci výše odměn za právní služby ve sporu o náhradu škody, který Rada vede se svými bývalými členy, dále pak informace o provedených kontrolách hospodaření. RRTV/7910/2021-vra
Žádost (doručena dne 25. 5. 2021 pod č.j. RRTV/6941/2021-vra) o poskytnutí informace, resp. o poskytnutí „stížnosti a kompletní analýzy, kterou obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání od maďarského regulátora (Media Council of the National Media and Infocommunications Authority – NMHH), a kterou eviduje pod č.j.: RRTV/4719/2021-vac. RRTV/7035/2021-loj
Žádost (doručena dne 15. května 2021 pod č. j. RRTV/6677/2021-vra) o poskytnutí analýz reportáží odvysílaných v pořadu 168 hodin mezi lety 2016 až 2020 na programu ČT1. RRTV/6780/2021-rud
Žádost (doručena dne 13. května 2021 pod č. j. RRTV/6588/2021-vra) ve věci evidence poskytovatelů. RRTV/6603/2021- had
Žádost (doručena dne 3. května 2021 pod č. j. RRTV/5967/2021-vra) o poskytnutí 1) Stanoviska SZPI ve věci produktu ČAGA + REISHI a Rakytník; 2) Výzvy veřejného ochránce práv ve věci pořadu Výměna manželek; 3) Návrhu odpovědi na výzvu veřejného ochránce práv ve věci pořadu Výměna manželek; 4) Žádosti MZE o stanovisko ve věci novely zákona o regulaci reklamy; 5) Oznámení České televize o prodloužení vysílání programu ČT3; 6) Obsahu studie Regulation of Political advertising. RRTV/5989/2021-rud
Žádost (doručena dne 20. dubna 2021 pod č. j. RRTV/5054/2021-vra) o poskytnutí informací o sankcích uložených za porušení povinností při umisťování produktů RRTV/5102/2021-kus
Žádost (doručena dne 27. dubna 2021 pod č. j. RRTV/5771/2021-vra) o poskytnutí analýzy pořadu Krajský magazín, poskytnutí informace o jejích zpracovatelích, informace o datech, ze kterých analýza vycházela, a o oponentech, kteří posoudili její věcnou a odbornou správnost. RRTV/5823/2021-rud
Žádost (doručena dne 16. 4. 2021 pod č.j. RRTV/4983/2021-vra) o poskytnutí informace, resp. o poskytnutí „stížnosti a kompletní analýzy, kterou obdržela Rada pro rozhlasové a televizní vysílání od maďarského regulátora (Media Council of the National Media and Infocommunications Authority – NMHH), a kterou eviduje pod č.j.: RRTV/554/2021-vra, duplicitně RRTV/932/2021-vra. RRTV/5042/2021-loj
Žádost (doručena dne 15. dubna 2021 pod č.j. RRTV/4958/2021-vra) o poskytnutí informací ohledně stížnosti na vysílání programu Hitrádio Orion ze dne 12. března 2021. RRTV/5047/2021-str
Žádost (doručena dne 6. dubna 2021 pod č. j. RRTV/4684/2021-vra) o poskytnutí podkladů ve věci reportáže Czexit v pořadu 168 hodin dne 11. února 2018 od 22:00 hodin na programu ČT1 a reportáže Prodá Ivo Valenta Parlamentní listy? v pořadu Newsroom dne 22. února v 22:00 hodin na programu ČT24. RRTV/4868/2021-rud
Žádost (doručena dne 29. března 2021 pod č. j. RRTV/4505/2021-vra) o poskytnutí analýzy obchodních sdělení za měsíc listopad 2020 a dále korespondence Rady a veřejného ochránce práv ve věci pořadu Výměna manželek RRTV/4563/2021-rud
Žádost (doručena dne 29 března 2021 pod č. j. RRTV/4495/2021-vra) o poskytnutí informací týkajících se žádosti o stanovisko Ministerstva vnitra. RRTV/4570/2021-had
Žádost (doručena dne 16. března 2021 pod č. j. RRTV/3924/2021-vra) o poskytnutí informací týkajících se odložení stížnosti na reportáž Šlechtična z bulváru. RRTV/4342/2021-rud
Žádost (doručena dne 4. března 2021 pod č. j. RRTV/3666/2021-vra) o poskytnutí základních informací sledujících transparentnost příjemců veřejných prostředků. RRTV/3752/2021-kod
Žádost (doručena dne 24. února 2021 pod č. j. RRTV/3110/2021-vra) o poskytnutí informace o výši veškerých vyplacených platů na pozicích předseda Rady a místopředsedové Rady za rok 2020. RRTV/3218/2021-kod
Žádost (doručena dne 5. února 2021 pod č. j. RRTV/2425/2021-vra) o poskytnutí informací o počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2019 až 2020 zapříčiněnou nesprávným úředním postupem. RRTV_2543_2021-kod
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/1325/2021-vra dne 29. ledna 2021) o poskytnutí rozhodnutí sp. zn. RRTV/2020/901/str, č.j. RRTV/1271/2021-str ze dne 26. ledna 2021, kterým Rada udělila provozovateli První rozhlasová s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci k provozování rozhlasového vysílání programu Oldies rádio (licence č.j. Ru/175/99/2370 ze dne 22.6.1999) podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající ve změně názvu programu na nový název Rock Radio. RRTV/1813/2021-str
Žádost (doručena dne 1. února 2021 pod č. j. RRTV/1394/2021-vra) o poskytnutí kopie analýzy programu Comedy Central Irsko ze dne 31. srpna 2020 v čase od 10:00 do 22:00 hod., s níž se Rada seznámila na svém 19. zasedání konaném dne 24. listopadu 2020. RRTV/1836/2021-kus
Žádost (doručena dne 13. ledna 2021 pod č. j. RRTV/724/2021-vac) o zaslání Výroční zprávy Rady, životopisů členů Rady a přehledu udělených sankcí za roky 2017 - 2020. RRTV/827/2021-kod
Žádost (doručena pod č. j. RRTV/163/2021-vra dne 6. ledna 2021) o poskytnutí analýzy Analytického odboru k reportáži s názvem Šlechtična z bulváru, odvysílané dne 2. března 2020 od 22:00 hod. v rámci pořadu Reportéři ČT, a dále informaci o tom, kdo ji vypracoval. RRTV/502/2021-kus