Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2015

VěcOdpověď
Žádost (doručena dne 14. prosince 2015 pod č.j. RRTV/10516/2015-P) o poskytnutí informací souvisejících s používáním právního informačního systému CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r.o.) RRTV/45/2016-AUB
Žádost (doručena 9. 12. 2015 pod č.j. RRTV/10445/2015-P o poskytnutí informace, respektive žádost o zaslání materiálu který byl „podkladem pro rozhodování Rady“ na 22. zasedání v roce 2015, a to konkrétně pod pořadovým číslem 17. RRTV/4416/2015-LOJ
Žádost (doručena dne 5. října 2015 pod č.j. RRTV/8392/2015-P) o poskytnutí informací souvisejících s hospodařením Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. RRTV/3568/2015-KOD
Žádost (doručena dne 23. července 2015 pod č.j. RRTV/6365/2015-P) o poskytnutí informací souvisejících s aplikací zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. RRTV/2648/2015-KOD
Žádost (doručena dne 15. července 2015 pod č.j. RRTV/6170/2015-P) o poskytnutí výpočtu pokrytí obyvatel České republiky signálem rozhlasového vysílání některých majetkově propojených subjektů, programových sítí a programů. RRTV/2601/2015-STR
Žádost (doručena 10.7. 2015, č.j. RRTV/6109/2015-P) o zaslání divácké stížnosti ve věci pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže s názvem „Pojišťovny vědomě ohrožují“ odvysílané dne 19. dubna 2015 od 18.55 hodin na programu Prima. RRTV/2568/2015-RUD
Žádost (doručena 9. 7. 2015 pod č.j. RRTV/6032/2015-P a č.j. RRTV/6032/2015-P o poskytnutí informace, respektive žádost o zaslání „informace, která by umožnila identifikovat, co bylo 2.3.2009, 8.9.2009 a 11.12.2009 vysíláno jednotlivými televizními stanicemi. RRTV/2562/2015-LOJ
Žádost (doručena 3.7.2015 pod č.j. RRTV/5946/2015-P) o zaslání analýz vysílání programu Nickelodeon ze dne 13. dubna 2015 v čase 10:00-22:00 a záznamů vysílání programů MTV European, Comedy Central Hungary a VH 1 Classic European ze dne 13. dubna 2015 v čase 10:00-22:00 RRTV/2511/2015-LOJ
Žádost (doručena 2.7.2015 pod č.j. RRTV/5910/2015-P) o zaslání stanoviska Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se definice termínu "léčebný postup, který je v České republice dostupný pouze na lékařský předpis" RRTV/2492/2015-LOJ
Žádost (doručena dne 30.6.2015 pod č.j. RRTV/5820/2015-P) o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Rady pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV/2431/2015-AUB
Žádost (doručena 23. 6. 2015 pod č.j. RRTV/5645/2015-P o poskytnutí informace, respektive žádost o zaslání pracovní verze zprávy Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI) mapující aktuální situaci v České republice, s níž se seznámila na svém 8. zasedání. RRTV/2374/2015-LOJ
Žádost (doručena 18.6.2015 pod č.j. RRTV/5558/2015-P) o zaslání divácké stížnosti ve věci pořadu Zprávy FTV Prima, respektive reportáže s názvem Český helsinský výbor upozornil na další případ nesmyslného odebírání dětí" odvysílané dne 3. dubna 2015 od 18:55 hodin na programu Prima RRTV/2359/2015-RUD
Žádost (doručena dne 8.6.2015 pod č.j. RRTV/5214/2015-P) o zaslání informace o výši mzdových nákladů RRTV/2186/2015-MEL
Žádost (doručena 8. 6. 2015 pod č. j. 5204/2015) – poskytnutí informací – analýza vysílání programu RÁDIO IMPULS z období 11. 9. 2014 – 10. 10. 2014 – odkaz na webové stránky Rady se zveřejněnou analýzou. RRTV/2167/2015-JUM
Žádost (doručena 3.6.2015 pod č.j. RRTV/5118/2015-P) o zaslání analýz vysílání programu ČT2, Nova Cinema, Prima COOL, HBO a zprávy z jednání pracovní skupiny ERGA RRTV/2139/2015-LOJ
Žádost (doručena 4.5.2015 pod č.j. RRTV/4365/2015-P) – o zaslání textu odpovědi Rady na dokument zaslaný Kanceláří prezidenta republiky ČR RRTV/1805/2015-LOJ
Žádost (doručena 29. 4. 2015 pod č.j. RRTV/4280/2015-P o poskytnutí informace, respektive žádost o zaslání výsledků analýzy obchodních sdělení za měsíc leden 2015, s níž se seznámila na svém 6. zasedání. RRTV/1766/2015-LOJ
Žádost (doručena 27. 4. 2015 pod č.j. RRTV/4201/2015-P o poskytnutí informace, respektive o zdůvodnění ČESKÉ TELEVIZE, kterým vysvětluje, proč ve vysílání vypustila v reportáži jméno Zdeňka Bakaly, a to v relaci Události dne 13. listopadu 2014. RRTV/1724/2015-DRD
Žádost (doručena dne 24. dubna 2015 pod č.j. RRTV/4221/2015-P) – o poskytnutí informace o nákladech na tisk za roky 2012 – 2014 RRTV/1735/2015-MEL
Odpověď na žádost (doručena dne 23. dubna 2015 pod č.j. RRTV/4172/2015-P) o poskytnutí vyjádření Českého rozhlasu, uplatněném ve správním řízení vedeném pod sp. zn. 968/2014. RRTV/1712/2015-STR
Žádost (doručena dne 20. dubna 2015 pod čj. 4036) o zaslání informací ve věci stížnosti a dotazu k vysílání RÁDIA IMPULS RRTV/1681/2015-bar
Žádost (doručena dne 14. Dubna 2015 pod č.j. RRTV/3717/2015-P) – o poskytnutí informace, respektive o celé znění stížnosti Hradu na Českou televizi kvůli neodvysílání živých tiskových konferencí mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka. RRTV/1552/2015-DRD
Žádost (doručena dne 25. března 2015 pod čj. RRTV/3151/2015-P) o poskytnutí informace, respektive o výsledky Komparativní analýzy hlasitosti obchodních sdělení na programech Televize Barrandov, ČT2, NOVA a Prima, s nimiž se Rada seznámila na svém 5. zasedání v roce 2015. RRTV/1345/2015-DRD
Žádost (doručena dne 4. března 2015 pod č.j. RRTV/2406/2015-P) – o poskytnutí informace, o příjmu zahraničního vysílání na území České republiky. RRTV/1104/2015-sle
Žádost (doručena dne 4. března 2015 pod č.j. RRTV/2480/2015-P) – o poskytnutí informace, respektive o výsledky Komparativní analýzy hlasitosti obchodních sdělení na programech Televize Barrandov, ČT2, NOVA a Prima, o níž byla informace v tiskové zprávě Rady ze dne 3. března 2015. RRTV/1065/2015-DRD
Žádost (doručena dne 19. února 2015 pod č.j. RRTV/1894/2015-P) – o poskytnutí informace, respektive o sdělení, zda jsou Radě známy skutečnosti týkající se financování uvedeného seriálu ze strany České televize a společnosti Karlovarské minerální vody, a.s., jakož i skutečnosti související se spoluprací České televize se společností Karlovarské minerální vody, a.s. RRTV/851/2015-DRD