logo medialni reflexe 201917. září 2019 proběhl v prostorách Univerzitního centra v Telči již 6. ročník odborné mediální konference Mediální reflexe 2019, kterou pořádá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Konference si klade za cíl vytvořit prostor pro setkávání a diskusi mezi mediálními odborníky, profesionály z oboru i širokou veřejností. Stejně jako v předchozích letech, i letos měla konference vysokou návštěvnost a přinesla živou debatu o současných tématech a výzvách v českém mediálním prostoru.

Dopolední program konference byl zaměřen na digitalizaci rozhlasového vysílání. Panelu se účastnili František Čunderlík (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), Milan Bouška (Ministerstvo kultury), Jiří Duchač (Český telekomunikační úřad), Marcel Procházka (České Radiokomunikace), Pavel Straňák (Český rozhlas) a Michel Fleischmann (Asociace provozovatelů soukromého vysílání). V rámci svých příspěvků panelisté zhodnotili aktuální stav na poli digitalizace a možný další vývoj jak z právního, tak z technického hlediska. Ve svých příspěvcích panelisté též porovnali současný vývoj v České republice s ostatními zeměmi středoevropského regionu a zhodnotili další možný technologický vývoj.

Odpolední část konference byla věnována problematice implementace Směrnice o audiovizuálních mediálních službách. V panelu zasedli Artuš Rejent a Jakub Šváb (oba Ministerstvo kultury), Petr Kozák (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), Jana Břeská (Sdružení pro internetový rozvoj), Markéta Havlová (Česká televize, nominována Asociací televizních organizací) a Pavel Kubina (FTV Prima, nominován Asociací komerčních televizí). Panelisté se věnovali především novelizaci Směrnice o audiovizuálních mediálních službách a dopadu této novelizace na český mediální trh a národní právní úpravu. V rámci panelu byla rozebrána i otázka dalšího možného vývoje koregulace a samoregulace na poli audiovizuálních služeb na vyžádání i televizního vysílání obecně, a to zejména ve vztahu k ochraně dětí a mladistvých.

Prezentace

František Čunderlík (RRTV)
Jiří Duchač (ČTÚ)
Marcel Procházka (ČRA)
Pavel Straňák (ČRo)
Artuš Rejent (MK)
Jakub Šváb (MK)
Jana Břeská (SPIR)
Markéta Havlová (ATO)
Pavel Kubina (AKTV)
Petr Kozák (RRTV)
Program konference

Pozvánka