Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-Nebovid 98,1 MHz/500 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2023