Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-Nebovid 98,1 MHz/500 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2023

9. zasedání - 23.5.2023, bod 3

Licenční řízení/RV/Brno-Nebovid 98,1 MHz/500 W - rozhodnutí

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen Rada) v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 231/2001 Sb.), podle ustanovení § 12 - 19 zákona č. 231/2001 Sb. a podle ustanovení § 67 - 69 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vydala dne 23. května 2023 toto rozhodnutí: Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10, licenci k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Brno-Nebovid 98,1 MHz/500 W, souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04, pro program SIGNÁL RÁDIO BRNO na standardní zákonnou dobu osmi let podle ustanovení § 12 odst. 5 písm. a) zákona čís. 231/2001 Sb., avšak s možným zkrácením doby její platnosti v návaznosti na postup vlády podle ustanovení části první, článku II, odst. 9 a 10 zákona čís. 196/2009 Sb., kterým se mění zákon čís. 231/2001 Sb.

12-0-0