Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Brno-Nebovid 98,1 MHz/500 W, se lhůtou pro doručení žádostí do 23. března 2023. Lhůta pro zahájení vysílání je stanovena nejdříve ode dne 24. července 2023.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2023/88/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 23. března 2023
lhůtu pro zahájení vysílání: nejdříve ode dne 24. července 2023
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 12000, Praha 2-Vinohrady, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Brno-Nebovid 98,1 MHz/500 W
souřadnice WGS 84: 16 32 41 / 49 08 04

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Brno-Nebovid 98,1 MHz/500 W – počet obyvatel 510 899

V Praze dne 21. února 2023

Ing. arch. Václav Mencl
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání