Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 104,8 MHz/50 W a Liberec-město 95,1 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 26. ledna 2021