Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 104,8 MHz/50 W a Liberec-město 95,1 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 26. ledna 2021

6. zasedání - 23.3.2021, bod 4

Licenční řízení/RV/České Budějovice 104,8 MHz/50 W a Liberec-město 95,1 MHz/50 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o., IČ: 49702785, se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, Nové Město, 128 00 Praha 2, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů České Budějovice 104,8 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 14 28 12 / 48 58 03 a Liberec-město 95,1 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 15 03 55 / 50 46 11, pro program Radio COLOR do 10. října 2025.

13-0-0