Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů České Budějovice 104,8 MHz/50 W a Liberec-město 95,1 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 26. ledna 2021

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2020/219/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 26. ledna 2021
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Škrétova 44/6, 120 00, Praha 2-Vinohrady, P.O.BOX 181, ID 2fjadja
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: České Budějovice 104,8 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 14°28'12"E 48°58'03"N
Liberec-město 95,1 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 15°03'55"E 50°46'11"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

České Budějovice 104,8 MHz/50 W - počet obyvatel 102 487.
Liberec-město 95,1 MHz/50 W - počet obyvatel 126 742.

V Praze dne 22. prosince 2020

Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání