Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Dačice 98,5 MHz/250 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2017