Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Dačice 98,5 MHz/250 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2017

17. zasedání - 10.10.2017, bod 4

NONSTOP s.r.o./Rádio Krokodýl/RV/ Licenční řízení - Dačice-město 98,5 MHz/250 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti NONSTOP s.r.o., IČ: 49447530, se sídlem M. Hűbnerové 12, Brno, PSČ 62100 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Dačice-město 98,5 MHz/250 W, souřadnice WGS 84: 15 26 44 / 49 04 30, pro program Rádio Krokodýl na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

12-0-0