Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Dačice 98,5 MHz/250 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. června 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: RRTV/2017/356/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 20. června 2017
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubory technických parametrů: Dačice 98,5 MHz/250 W
souřadnice WGS 84: 15°26'44"E 49°04'30"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Dačice 98,5 MHz/250 W - 11 914 obyvatel

V Praze dne 9. května 2017

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání