Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 105,8 MHz/50 W a Velké Meziříčí 97,8 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. dubna 2017