Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 105,8 MHz/50 W a Velké Meziříčí 97,8 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. dubna 2017

13. zasedání - 08.08.2017, bod 25

Licenční řízení/RV - Zlín 105,8 MHz/50 W a Velké Meziříčí 97,8 MHz/50 W - rozhodnutí

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002 se sídlem Branišovská 187/16, 14300 Praha 4 podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se soubory technických parametrů Zlín 105,8 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 17 39 49 / 49 13 00 a Velké Meziříčí 97,8 MHz/50 W, souřadnice WGS 84: 16 00 33 / 49 21 46, pro program HEY Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0