Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Zlín 105,8 MHz/50 W a Velké Meziříčí 97,8 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. dubna 2017

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2016/774/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 20. dubna 2017
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubory technických parametrů: Zlín 105,8 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 17°39'49"E 49°13'00"N
Velké Meziříčí 97,8 MHz/50 W
souřadnice WGS 84: 16°00'33"E 49°21'46"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Zlín 105,8 MHz/50 W - 85 206 obyvatel
Velké Meziříčí 97,8 MHz/50 W - 17 198 obyvatel

V Praze dne 21. března 2017

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání