Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pelhřimov 92,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 23. května 2016