Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pelhřimov 92,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 23. května 2016

16. zasedání - 06.09.2016, bod 3

Licenční řízení k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pelhřimov 92,2 MHz/100 W - rozhodnutí o udělení licence

- Rada uděluje společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČ: 29131901, se sídlem Říčanská 2399/3, 10100 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Pelhřimov 92,2 MHz/100 W, souřadnice WGS 84: 15 12 33 / 49 25 46 pro program COUNTRY RADIO na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

9-0-0