Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Pelhřimov 92,2 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 23. května 2016

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyhlašuje podle ustanovení § 15 zákona č. 231/2001 Sb. řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů a stanovuje:

spisová značka: 2015/1024/zab
lhůtu pro doručení žádosti: 23. května 2016
místo doručení: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Škrétova 44/6
120 00, Praha 2 - Vinohrady
adresa pro doručení Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
P.O.BOX 181
120 21, Praha 2 - Vinohrady
časový rozsah vysílání: 24 hodin denně
soubor technických parametrů: Pelhřimov 92,2 MHz/100 W
souřadnice WGS 84: 15°12'33"E / 49°25'46"N

Zároveň je stanoven počet obyvatel České republiky pokrytý signálem rozhlasového vysílání, vypočtený podle vyhlášky č. 22/2011 Sb., o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraném kmitočtovém pásmu:

Pelhřimov 92,2 MHz/100 W - 21 785 obyvatel

V Praze dne 3. května 2016

Bc. Ivan Krejčí
předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání