Poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (soubory ke stažení)
Rok 2019

VěcOdpověď
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/12777/2019-vra dne 1. listopadu 2019) o poskytnutí informace, v kolika případech bylo Radou vedeno správní řízení pro porušení povinnosti stanovené § 2 odst. 1 písm. b) zákona o regulaci reklamy jednáním dle písm. b) přílohy č. 1 k zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tj. pro šíření, zpracovaní, či zadávání reklamy, která je nekalou obchodní praktikou, spočívající v neoprávněném používání značky jakosti nebo jiného obdobného označení), a to za období od 12. února 2008 do 4. listopadu 2019. RRTV/12799/2019-rud
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/12749/2019-vra dne 31. října 2019) o poskytnutí analýzy pořadu "Xaver a host", který byl odvysílán dne 10. září 2019 na programu Český rozhlas Region. RRTV/12862/2019-str
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/10887/2019-vra dne 9. září 2019) o zodpovězení celkem 11 otázek pro účely „výzkumu spolufinancovaného vládami Višegrádských zemí“. RRTV/10887/2019-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/10662/2019-vra dne 29. srpna 2019)o poskytnutí kopie odpovědi Rady na podnět stěžovatele ze dne 6. 9. 2018, jež se týkal předvolebního vysílání „Kabelové TV Dubňany“. RRTV/10684/2019-kus
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/9967/2019-vra dne 15. srpna 2019) o poskytnutí informací ohledně výsledku řízení o přestupku vedeného s provozovatelem vysílání Česká televize ve věci odvysílání reportáže s názvem "Školáci v Palestině" v pořadu Zprávičky na programu ČT :D dne 8. září 2018 v čase od 18:40 hodin. RRTV/9979/2019-rud
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/9928/2019-vra dne 14. srpna 2019) . o poskytnutí všech podkladových materiálů, na jejichž základě Rada upozornila provozovatele FTV Prima, spol. s.r.o. na porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Partie dne 23. června 2019 od 11:00 hodin na programu Prima. RRTV/10011/2019-kus
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/9512/2019-vac dne 3. srpna 2019) o poskytnutí analýzy vysílání programu Rádia Impuls před volbami do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu ČR v roce 2018. RRTV_9832_2019-str
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/9083/2019-vra dne 15. 7. 2019 a doplněna č.j. RRTV/9266/2019-vra dne 22. 7. 2019) o poskytnutí znění dvou vysvětlení ze strany TV Prima, o která Rada provozovatele požádala na svém zasedání konaném dne 15. prosince 2015, a dalších podaných vysvětlení týkajících se problematiky objektivity a vyváženosti. RRTV/9266/2019-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/6650/2019-vra dne 22. května 2019) o poskytnutí informací o počtu podnětů týkajících se reklamy v rozporu s dobrými mravy, o počtu zahájených správních řízení, o poskytnutí kopií rozhodnutí vzešlých z těchto řízení, o poskytnutí kopií vyrozumění o odložení podnětů ohledně reklamy v rozporu s dobrými mravy a o informaci o způsobu monitoringu reklamy, a to vše za období od 1.1.2013 do 31.12.2018 RRTV/6903/2019-rud
Žádost ze dne 15. května 2019, doručená pod č. j. RRTV/6454/2019-vra o zaslání kopie podnětu, jehož předmětem je stížnost na předvolební obsah vysílání Kabelové TV Dubňany. RRTV/6454/2019-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/4340/2019-vra dne 28. 3. 2019) o poskytnutí informací o počtu každoročně uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v letech 2015 až 2018 zapříčiněnou nesprávným úředním postupem. RRTV/4340/2019-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/3624/2019-vra dne 11. 3. 2019) o poskytnutí informací o počtu zaměstnanců, kteří vyřizují náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a informaci o počtu z nich, kteří mají ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru. RRTV/3624/2019-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/3346/2019-vra dne 28.2.2019) o poskytnutí informace týkající se dokumentu „Manuál postupu rozhodování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o udělení licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání“. RRTV/3607/2019-str
Žádost doručena dne 5.3.2019 pod č. j. RRTV/3474/2019-vra vě věci reportáže s názvem "Hudebník", odvysílané v rámci pořadu 168 hodin dne 22. ledna 2017 od 21:35 hodin na programu ČT1 RRTV/3474/2019-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/2766/2019-vra ze dne 18.2.2019) o poskytnutí informací o rozkladové komisi v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání RRTV/2766/2019-vra
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/1992/2019-vra dne 1. února 2019) ve věci zákona o regulaci reklamy. RRTV/1992/2019-vra
Žádost (doručená pod č. j. RRTV/2049/2019-vra , ze dne 4. 2. 2019), ve věci informace o výši veškerých vyplacených platů na pozici předseda Rady a místopředsedové Rady 297232-RRTV
Žádost (doručena pod č.j. RRTV/477/2019-vra dne 7. ledna 2019) ve věci řízení dle zákona o regulaci reklamy. 294870-RRTV