logo zlin 2018

Média dětem, média s dětmi III.

Poslední květnovou středu proběhla v rámci zlínského filmového festivalu konference Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Média dětem, média s dětmi, která se tematicky zaměřila na děti a rozhlasové vysílání.

Konferenci uvedla a dále moderovala místopředsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Milada Richterová, která vysvětlila, že blížící se stoleté výročí rozhlasového vysílání inspirovalo Radu k tomu, aby si zadala zpracování výzkumu, který by zjistil, jaký vztah mají k rádiu současné děti a dospívající.

Se závěry výzkumu seznámil přítomné první host konference, Lenka Sazmová, z agentury IPSOS, která studii připravila. Zjištění výzkumu přinesla povzbudivé výsledky, které prokázaly, že rozhlasové vysílání rozhodně není pro nejmladší generaci mrtvé médium. Většina dětských respondentů potvrdila, že rádio poslouchá, a to nejen například při jízdě autem, kdy o zvolené stanici rozhodují rodiče, ale i ze svého vlastního zájmu. Rádio je oblíbenou kulisou při ranním vstávání, nebo naopak večer před usnutím. Dospívající rádi poslouchají rádio také při učení nebo při trávení volného času.

Jedním z cílů studie bylo zjistit, jaké jsou mezi dětmi oblíbené rozhlasové stanice. Děti zpravidla uváděly, že rozhodujícím kritériem, podle kterého volí rozhlasovou stanici, je hudba, jakou stanice nabízí. Pro mnohé jsou pak hlavním lákadlem konkrétního rádia oblíbení moderátoři.

Jakkoli v rámci výzkumu řada dětí deklarovala, že má ráda dětské stanice jako je Rádio Junior či Pigy, absolutní jedničkou se u této cílové skupiny posluchačů ukázala být Evropa 2. Za popularitou tohoto programu stojí jak atraktivní hudební nabídka, tak populární moderátoři.

Po vstupním příspěvku byl do programu konference zařazen blok přednášek pod názvem Rozhlasové stanice dětem. Jeho prvním přednášejícím byl Tomáš Vacek jako zástupce dětského programu veřejnoprávního Českého rozhlasu Rádio Junior. Tomáš Vacek hovořil o současných trendech v rozhlasové tvorbě určené dětským posluchačům a o souvisejících projektech. Hosté konference si v rámci příspěvku mohli vyslechnout i jednu z epizod oblíbeného zábavně-vzdělávacího cyklu Ve škole i po škole s Vendou a Fráňou.

Další příspěvek patřil rovněž veřejnoprávnímu rozhlasovému vysílání, ale tentokrát na sousedním Slovensku. Tvůrkyně slovenského Rádia Junior, Rozálie Vlasková a Veronika Dianišková, hovořily o tom, jak se této stanici daří oslovit dětské posluchače. Zdůraznily, že překvapivě velký úspěch zaznamenávají i několik desetiletí staré rozhlasové hry, pokud vycházejí z kvalitních předloh. Velké oblibě se těší například knihy J. Verna. Zároveň si posteskly, že nemají možnost do vysílání zařazovat české rozhlasové hry pro děti, protože to slovenský jazykový zákon neumožňuje.

Další přednášející byla Zdenka Chocholoušová, manažerka dětských produktů společnosti Lagardere Active ČR. Ta prezentovala nejen populární dětské rádio Pigy, ale i všechny související projekty, mezi které dnes patří například už i mateřské školky. Následující host, Jakub Šmejkal, představil hudební portál Abradio, který umožňuje poslech více než stovky FM a internetových rádií z celého světa a zároveň nabízí zájemcům také možnost vytvořit si vlastní internetové rádio prostřednictvím služby MyAbradio. Jakub Šmejkal osvětlil, na jaké technické bázi služba funguje a jak snadno ji lze využívat.

Poslední přednášející dopoledního bloku konference byla tisková mluvčí a PR manažerka skupiny Lagardere Active ČR, Zuzana Nevoralová. Ta pozvání přijala jako zástupkyně rozhlasové stanice Evropa 2, která byla studií Děti a rozhlas identifikována jako vůbec nejoblíbenější česká rozhlasová stanice u dětí a dospívajících. Zuzana Nevoralová prostřednictvím promo videa představila tváře a projekty Evropy 2 a také upozornila na technologické vychytávky, které Lagardere Active ČR svým posluchačům nabízí.

Odpolední blok konference, pod názvem Rozhlasové vysílání jako nástroj mediální výchovy, jako prvního hosta přivítal Zdeňka Koudelku z Českého rozhlasu Vysočina, který seznámil přítomné s projektem, který pro děti na konci loňského roku připravila rozhlasová stanice Český rozhlas Vysočina. Ta oslovila žáky základní školy s výzvou, aby vymysleli a napsali své vlastní pohádky. Vybrané pohádky pak byly v podání herců Horáckého divadla uvedeny ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina během vánočních svátků. Několik ukázek dětských vánočních pohádek si návštěvníci konference mohli i vyslechnout a museli konstatovat, že dětská tvořivost a spontaneita má neopakovatelné kouzlo a vtip.

Dalšími hosty konference byli zástupci dvou dětských rádií. Z Dětského rádia Mělník přijel jeho zakladatel Martin Beníšek, který s sebou přivezl i dva dětské kolegy. Zatímco děti hovořily o tom, proč je práce v rádiu baví, Martin Beníšek vysvětlil, jak se takové dětské rádio zprovozňuje, jaké má technické a organizační nároky. Nicméně upozornil, že jako hlavní brzda rozvoje dětského rádia se jeví ne vždy velký zájem dětí se do přípravy rozhlasového vysílání zapojit.

O tom, jak dětské rádio vzniká a jak funguje, hovořily rovněž zástupkyně Rádia Kulíšek, jeho zakladatelka Jana Tauchmanová a dvě studentky střední školy, které v rádiu působí. Bohužel i paní Tauchmanová konstatovala, že hlavním limitem činnosti rádia je nízký zájem ze strany dětí.

Poslední přednášející byla doc. Andrea Hanáčková, rozhlasová teoretička z Univerzity Palackého v Olomouci. Ta poskytla nejen odborný pohled na současné rozhlasové vysílání pro děti u nás, ale nabídla i řadu zajímavých informací o situaci v zahraničí a nastínila další perspektivy rozhlasového vysílání v kontextu koexistence s novými médii.

V případě Vašeho zájmu o prezentace přednášejících nás, prosím, kontaktujte na: konference[zavináč]rrtv[tečka]cz


Festivalové noviny

Program konference

Pozvánka

Video: Co se dělo ve Zlíně