Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Ústí nad Labem-Předlice 101,2 MHz/100 W a Plzeň-Černice 87,8 MHz/50 W se lhůtou pro doručení žádostí do 5. října 2023.