Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-město 95,1 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 14. dubna 2016