Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-město 95,1 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 14. dubna 2016

14. zasedání - 02.08.2016, bod 6

licenční řízení – rozhlasové vysílání šířené prostřednictvím vysílačů na kmitočtu 95,1 MHz o vyzářeném výkonu 200 W z vysílacího stanoviště Karlovy Vary - rozhodování

- Rada podle ustanovení § 18 zákona č. 231/2001 Sb. uděluje společnosti JOE Media, s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, Praha 134 00, licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary 95,1 MHz/200 W, souřadnice WGS 84: 12 50 03 / 50 14 27 pro program HEY Radio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0