Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Opava-město 96,0 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. srpna 2015