Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Opava-město 96,0 MHz/100 W se lhůtou pro doručení žádostí do 20. srpna 2015

22. zasedání - 01.12.2015, bod 34

Licenční řízení - rozhlasové vysílání prostřednictvím vysílačů - Opava-město 96,0 MHz/100 W

- Rada uděluje společnosti JOE Media s.r.o., IČ: 26152002, se sídlem Branišovská 187/16, PSČ 143 00 Praha, podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím vysílačů se souborem technických parametrů Opava 96,0 MHz/100 W pro program Rádio Sázava na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0