Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-město 98,6 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 2. června 2015