Licenční řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-město 98,6 MHz/200 W se lhůtou pro doručení žádostí do 2. června 2015

16. zasedání - 08.09.2015, bod 3

Licenční řízení se souborem technických parametrů Karlovy Vary-město 98,6 MHz/200 W

- Rada uděluje společnosti ULTRAVOX s.r.o. IČ: 49702785 se sídlem Rašínovo nábřeží 409/34, 12800 Praha podle § 18 zákona č. 231/2001 Sb. licenci k provozování rozhlasového vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů se souborem technických parametrů Karlovy Vary-město 98,6 MHz/200 W pro program COLOR Rádio na dobu 8 let, nejdéle však do 10. října 2025.

11-0-0